ادب و هنر

چون روزي و عمر بيش و كم نتوان كرد

خود را بكم و بيش دژم نتوان كرد؛

كار من و تو چنانكه رأي من و تست

از موم بدست خويش هم نتوان كرد

 

فروغ فرخزاد

شاعران بزرگ ایران زمین

ديوان شهريار

ديوان حافظ

رباعيات خيام

مولوي

مشيري

ليلا كسري

فرد منش

Persopedia

در سايه روشن كلام

آوای آزاد

هفتان

ادبیــــات و فــرهـنـگ

 انجمن هنر در تبعيد

سهراب سپهری

سينما

تاريخ و فرهنگ ايران زمين

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

عکاسباشی

فریدون فرخزاد

نگارخانه آثار

ادبيات و فرهنگ

سازمان فرهنگي اشهين

آريانپور

قرآن

ميراث فرهنگي

ايران فرهنگ

سازمان ميراث فرهنگي ايران

فرهنگسرا

شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

شورای گسترش زبان فارسی

مجله شعر

هوشنگ گلشيری

 فروغ فروخزاد

فريدون مشيري

شاملو

مريم حيدرزاده

پروين اعتصامي

سيمين بهبهاني

شهريار

مهدي اخوان ثا لث

ديوان اشعار

شاهنامه

رباعـيات خـيام

درباره خيام

خيام

 خيام

خيام  خيام خيام خيام
شاملو خسرو ناقد شرکت کتاب عرفان نظرآهاری
     استاد ادیب برومند