به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 

دين درونی / دين برونی

شهریار شادان ازحزب ميهن، درون ايران

بخش اول

اول . در عهد قدیم مرد مسلمانی مدعی شد که گربه ای را تحت تعلیم و تربیت خود نماز خواندن یاد داده است رندی این سخن بشنید و از مسلمان مدعی خواست برای اثبات دعوی خود گربه را جهت نماز به مسجد بیاورد. مسلمان چنین کرد. رند هم با جعبه ای حاضر شد . نماز به جماعت آغاز شد و گربه در شگفتی تمام همچون دیگر مردمان نماز خواند. گربه با امام جماعت به رکوع و سجود میرفت وذکر میگفت . مرد رند در حالیکه میخندید در جعبه را باز کرد و موشی را در مقابل چشم گربه رها کرد . گربه با دیدن موش دوان دوان در پی او دوید تا موش را شکار کند.

دوم . پا وُ لف  روانشنا س در یک اتاق کاملا بسته سگی را گرسنه نگه داشت ، پس از مدتی در یک زمان مشخص زنگی را که در اتاق کار گذاشته بود به صدا در آورد و در همان هنگام نیز تکه گوشتی از دریچه اتاق بداخل انداخت سگ با دیدن گوشت بزاق دهانش ترشح کرد و شروع بخوردن گوشت نمود . چندین روز پی در پی این عمل اتفاق افتاد . صدای زنگ .  تکه گوشت. صدای زنگ . تکه گوشت . سگ به این برنامه که در زمان مشخصی تکرار میشد عادت کرد. پس از چند روز پاولف روانشناس زنگ را بصدا در آورد اما گوشت را از دریچه بداخل اتاق نینداخت سگ بر حسب عادت بزاق دهانش ترشح کرد و بطرف دریچه دوید اما از گوشت خبری نبود ، پاولف  پس از آن هر گاه زنگ را بصدا در می آورد سگ گرسنه با دهانی که بزاقش ترشح کرده بود بطرف دریچه میدوید.

سوم . از دو سال قبل که شورش ومخالفت مردم در ایران شدت بیشتری گرفته است رسانه های دیداری و شنیداری جمهوری اسلامی ایران اخبار را این چنین آغاز می کنند: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد.

مردم ایران که همه در شناسنامه شیعه اثنی عشری و مسلمان هستند از همان روزهای اول زندگی خیانت در حقشان روا میشود و با خواندن اذان در گوششان همچون گربه حکایت اول و سگ پاولف شرطی میشوند. در گوش هر بچه مسلمانی در همان روزهای نخست اذان گفته  میشود و نامهای عربی را در گوش نوزادی که چون آب زلال و شفاف است تلقین میکنند . در همان روز های نخست  ُمهر بر گوش و چشم ودل و مغز ایرانی زده میشود که تا پایان عمر نتواند در پی تحّری حقیقت برود . انسان ایرانی چنان اسیر دام" کهن الگوها " میشود که وقتی هم میخواهد از جا بر خیزد نا خواسته و ناخودآگاه نام علی را بزبان میاورد چه ربطی بین علی و نشست و بر خواست آدمی دارد معلوم نیست. 

ملا ها که استادان روانشناسی مردم ایران هستند خوب از عامل شرطی شده گی استفاده میکنند بهمین خاطر وقتی می خواهند مخالفین خود را نزد مردم بی اعتبار سازند کلمات انگلیسی را بکار میبرند بدون اینکه اشاره به مفهوم علمی آن بکنند چرا که خوب میدانند مردم ایران شرطی شده کلمات و جملات عربی هستند. مردم ساده پندار مذهبی که معنی کلمه و جمله عربی را نمیدانند به آن به دیده کلام مقدس مینگرند. بدین رو ملا های خائن فهمیده اند با فقط بکار بردن چند کلمه انگلیسی مثل لیبرال ، لائیک ، سکولار میتوانند به نتیجه دلخواه دست یابند. شوربختانه حتی دانشجویان و تحصیل کردگان ما معانی این اصطلاحات را بخوبی نمیدانند. ملاها با کلمات عربی چون متشرّع ، متعبّد  وهمانند اینها کار خود را پیش میبرند . اینان با حفظ این ظواهر در کلام و زبان ، ذهن مردم کوچه و بازار را هیپنوتیزم کرده اند.  عامه مردم ما در همان لایه اولیه مغز خود متوقف شده اند و نمیتوانند به عمق مغز خود نفوذ کنند تا بلکه حقایق را دریابند. خوشبختانه جوانان بسیاری در ایران امروز در برابر طرح مسائل زیر بنائی پذیرا و شنوا هستند و آماده گی دارند تا در شالوده و اساس زندگی و عقاید تحمیلی تجدید نظر کنند گرچه نسل گذشته سرسختانه بر سر عقاید خود ایستاده و حاضر نیست گامی به جلو بردارد .

چندی پیش در بحث دینی با یکی از اینان که مدام در نماز و ذکر شبانه کوشا است بحث کردم این فرد که دچار فشارهای عصبی نیز هست در برابر پرسش هایم پاسخ های تند و عصبی میداد یکروز در جلسه ای برای بیان اهمیت عبادتش دلیلی آورد که جالب توجه بود . وی میگفت در سن نه سالگی یک روز صبح نمازش قضا میشود و پدرش  زغالی آتشین را مقابل چشمان او میگیرد و تهدید میکند که اگر نمازش قضا شود آتش جهنم او را میسوزاند. وی میگفت من از همان روز یک نمازم را هم ترک نکرده ام  . حال این فرد در هر کجا که باشد در وقت اذان بسرعت بسراغ نمازش میرود. اما این فرد از کاری که میکند هیچ درکی ندارد زیرا که این مسئله برای او کاری ذهنی شده که بطور خودکار انجام میگیرد چنانچه  گربه حکایت اول ما چنین میکرد. من از وی خواستم که نمازش را برای یک هفته به زبان فارسی بخواند و در هنگام خواندن به معنا و مفهوم آن فکر کند اما وی چنان تحت تاثیر آن هیپنوز اولیه پدرش بود که میترسید بقول خودش نماز فارسی اش مورد قبول خدا و رسول واقع نشود.

 اگر نیک در معنی دعا ها و نماز ها بنگریم در می یابیم که این متون میتواند نامه های عاشقانه کس یا کسانی به معشوقشان ( خدا) باشد اما حالا میلیون ها نفر در سراسر جهان طوطی وار آنرا تکرار میکنند و روی آن وقت میگذارند و بدتر از همه در پایان احساس رضایت از عبادت خود میکنند و به نفس خود کلک زده و در برابر دیگران  خود را بنده بد خدا تلقی میکنند اما بهر صورت در درون خود احساس میکنند که مقرب در گاه باریتعالی هستند و همواره مورد توجه او هستند و بخاطر عبادتشان از دیگر انسانهائی که چون آنان عبادت نمیکنند برترند و بنابراین حقوق بیشتری از همه جهات باید به آنان برسد. در جامعه ای چون ایران بی اعتقاد ترین مردمان از عقوبت پروردگار ترس دارند این ترس از کودکی آغاز شده و امروز با تبلیغات جمهوری اسلامی تداوم یافته است . همه رسانه ها مدام در حال زنده نگه داشتن دین اسلام هستند. اما حقیقت این است که حقیقت هیچگاه نیازی به تبلیغ ندارد. حقیقت همیشه زنده و پر شور وجود دارد که میتوانیم آنرا در درون خود شناسائی کنیم.

می بینیم که دین چگونه بجای اینکه به پاکسازی درون بپردازد بر عکس به آلوده کردن نفس و درون منجر میشود. دلیل بزرگی که باعث گشته مسلمانان از خلاقیت و شکوفائی در عرصه های گوناگون باز مانند همین عامل شرطی شده گی است که بر قلب و مغز انسان مهار زده و نمیگذارد مهارتها و خلاقیتهای فردی شکوفا شود . فرد ی که به واسطه مذهب شرطی شد در برابر مسائل و حل آن عاجز میماند و نمیتواند خود به تنهائی اقدام کند و با توجه به زمینه  باورهای دینی اش تصور میکند که خداوند بایستی کاری صورت دهد .

امروز کم نیستند ایرانیان مخالفی که در درون کشور در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند اما همین باور های غلط باعث گشته که دم بر نیاورند . مردمی که به خدا و رسولش باور دارند با شروع هر اخبار که میگوید : با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، نا خود آگاه خامنه ای و خاتمی سید را همان آل محمد شناخته واز بیان مخالفت حتی در خانه خود و در بین خانواده هراس دارند . این هراس دیگر هراس از حکومت نیست بلکه هراس از خدا و رسولش هست که هر فردی را با اندک اعتقادی مجبور به عقب نشینی میکند .

باری ناخود آگاه جمعی  مردم ایران اسیر و شرطی شده همین علائم و نشانه ها هستند کلماتی چون یا علی یا صاحب الزمان یا محمد و......

اگر دیوار نوشته های انقلاب اسلامی را که در هر کوی و برزن نقش بسته عکاسی کنیم و در کنار هم بچینیم این مسئله را تائید میکند. یکی از همین دیوار نوشته ها سخنی از خامنه ای است با این مضمون : يکی از نشانه های حکومت صالحان اجرای نماز است.

طبیعی است که مردم ساده پندار ما همچنان سر در گم باشند . شناخت روانشناسانه ملا ها از مردم باعث شده هر کاری بکنند چنانکه برای بدنام و لکه دار کردن همیشگی مجاهدین رژیم براحتی تن به بمب گذاری در حرم امام رضا را داد و بعد هم اعلام کرد که کار مجاهدین بوده است . با همه افشاگریهای آقای ذاکری در این باره ، هنوز بسیاری این مسئله را باور ندارند.

باری همه اینها نتایج   دین بیرونی  است دینی  که پیش از هر چیز تکیه اش بر حرف است و به شرطی سازی ذهن  توده مردم مشغول است و براستی مگراین انقلاب کارش را با حرف پیش نبرد؟  همچنان که باز حرف در اساس، کار رژیم است و مردم ما نیز همچنان سر گردان در پی دین بیرونی ، دین حرف روان هستند .

اکنون که نسل نوی ایرانی پا به عرصه گذاشته بایستی از بن و ریشه یاری شود تا بتواند خود را از عقاید دین بیرونی رها و آزاد کند. دین درونی  اما نیاز هر انسانی است که میخواهد در جهان مدرن و امروزی گام بردارد . دین درونی رابطه انسان با درون خویش است با اعماق قلب ، مغز و روح خویش . اگر نسل نوین ایرانی بتواند دین بیرونی را کنار زند و دین درونی را فرا بخواند کاری سترگ و ماندگار انجام داده است . اما دین درونی به باور من دین مهر و خرد است . دین فرا دینی است که همه جهان فردا بدان روی خواهد آورد . دین درونی همانا یگانگی در پندار، گفتار و کردار است . دین راستی و درستی است .

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست