به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

نامه جاسم شديدزاده نماينده دوره ششم مجلس از اهواز به خاتمی درباره حوادث اهواز


 جاسم شديدزاده نماينده دوره ششم مجلس از اهواز
امروز كه اين نامه را خطاب به شما [خاتمی] مي‌نويسم هفتمين روزي است كه مردم به ستوه آمده عرب اهواز به اعتراضات مسالمت آميز خود ادامه مي‌دهند و اينحانب با قلبي آكنده از اندوه و چشماني غم بار اخبار تأسف‌آور و نگران كننده برخورد خشونت بار نيروهاي انتظامي و در نتيجه كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان اهوازي را دنبال مي‌كنم.
آقاي رئيس جمهور به شما و همه دست اندركاران توصيه مي‌كنم تا زمان باقي است در جهت كم كردن ديوار بي اعتمادي با قوميتهاي سرافراز ايراني هر آنچه كه مي‌توانيد انجام دهيد تا شايد زخم‌هاي چركين مردم عرب التيام يابد.
جناب سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهور
سلاماً عليكم

امروز كه اين نامه را خطاب به شما مي‌نويسم هفتمين روزي است كه مردم به ستوه آمده عرب اهواز به اعتراضات مسالمت آميز خود ادامه مي‌دهند و اينحانب با قلبي آكنده از اندوه و چشماني غم بار اخبار تأسف آور و نگران كننده برخورد خشونت بار نيروهاي انتظامي و در نتيجه كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان اهوازي را دنبال مي‌كنم.

براستي چه عواملي سبب شد كه اين مردم شريف و صبور به يك باره فريادي از اعماق وجود سربرآورند و اين فرياد بطور هماهنگ و در جغرافياي وسيع و به سرعت نور سراسر ايران و جهان را دربرگيرد، بطوري كه تمام ناظران سياسي داخلي و خارجي مات و مبهوت در پي يافتن پاسخ ، پرونده تاريخي مردم غيور عرب را از آرشيو غبار گرفته كتابخانه‌ها و اسناد موات خارج ساخته اند تا شايد بتوانند اين فراموش شدگان تاريخ را بار ديگر در جايگاه شايسته آنان بنشانند. مردمي كه ساليان متمادي و درازي را در فقر و محروميت بسر بردند و مردمي كه مستأصل از اجراي سياست‌هاي شوونيستي و نژادپرستانه شاهنشاهي با اميد از بين رفتن رفتارهاي رضاخاني در مصادره اراضي ، تحقير اعراب ، محروم ساختن آنان از دسترسي به ابتدائي ترين امكانات رفاهي ، آموزشي و بهداشتي و به حاشيه راندن آنان به ستوه آمده فعالانه در تكوين انقلاب اسلامي شركت كردند.
آري مردمي كه به شعارهاي تحرير الاحواز صدام حسين دست رد زدند و ده‌ها هزار كشته و زخمي در دفاع از تماميت ارضي كشور تقديم نمودند، رنج غربت را كه بعضاً تاكنون ادامه دارد (بيش از ١٥ هزار نفر در شهرك شهيدبهشتي مشهد به علت عدم پاكسازي زمينهاي آنها از مين و استقرار نيروهاي نظامي در زمين‌هاي آنها ، سكونت دارند. همچنين نبايد آوارگان ديگر كه در شهرهاي اصفهان، شيراز، بوشهر ، تهران و كرج به مدت بيش از ٢٠ سال زندگي غريبانه اي را مي‌گذرانند ناديده گرفت). باز هم بگويم مردمي كه هر روز تحت عنوان طرحهاي ملي زمينهاي آنها را به ثمن بخس خريداري و بعضاً بدون پرداخت وجه از آنها گرفته مي‌شود، تمام اطلاعات را شما داريد اما براي تذكر بخشي از آنها را يادآوري مي‌كنم.
بيش از ١٢٠ هزار هكتار طرح توسعه نيشكر ، بيش از ٤٧ هزار هكتار طرح كشاورزي ايثارگران در منطقه جفير ، بيش از ٢٥ هزار هكتار تحت عنوان شيلات بيش از ٦ هزار هكتار طرح اسكان اهالي متدين شمال و شمال شرقي استان خوزستان در نوار مرزي شمال شهرستان شوش ، با استناد به مكاتبه و درخواست بزرگان يكي از نهادها با وزير كشاورزي وقت طرح اسكان بيش از ٥٠ هزار نفر در شهرك شيرين شهر توسعه نيشكر.

آري باز بگويم مردمي كه زمينهاي آنها به علت تصرف نيروهاي نظامي به شهر اهواز سرازير شده بودند، مظلومانه شبانه به منازل آنها حمله مي‌شود و با صداي گوشخراش بلدوزرها از خواب وحشت زده بيدار مي‌شوند و منازل آنها با خاك يكسان مي‌شود و بيش از ٤ هزار نفر از آنها آواره خيابانها مي‌شوند. ( تخريب مجتمع مسكوني سپيدار اهواز ). در اين مورد هشدار داديم ، تذكر داديم ، از وزير كشور پرسش كرديم اما پاسخي نشنيديم. مردمي كه به علت ناداني و نگاه شوونيستي مقاله نويس روزنامه اطلاعات در سال ١٣٦٤ كولي خوانده شدند، آنها اعتراض كردند اما به علت حضور دشمن در مرزهاي كشور غضب خود را فرو نشاندند. و باز مردمي كه در جريان ناآرامي‌هاي آبادان و خرمشهر زبان اعتراض به شوري آب گشودند ولي پاسخ آنها را با گلوله دادند و در نتيجه سه نفر كشته ، ده‌ها زخمي و صدها زنداني حاصل فريادهاي استغاثه آنان بود. و اين حديث سر دراز مي‌گيرد زماني كه مردم نجيب و متدين ما را در برنامه اي ديگر و در ادامه داستان طولاني محنت و رنج مردم عرب خوزستان تحت عنوان ترويج CD‌هاي مستهجن به آنها تهمت اشاعه فساد اخلاقي وارد مي‌سازند! يك بار ديگر فرياد اعتراض برآوردند اما پاسخ آنان رفتار خشن و سركوب بود. و باز اعتراض كرديم ، در مجلس نطق كرديم اما گويا اراده اي بر شنيدن صداي اعتراض آميز مردم به خروش آمده از اين تهمت ناروا وجود نداشت.

آقاي رئيس جمهور، آيا به ياد مي‌آوريد در نشست مجمع نمايندگان استان خوزستان در ماه‌هاي پاياني سال ١٣٨١ وقتي از شما درخواست كردم در خصوص مردم شريف عرب سخن بگويم فقط ٥ دقيقه وقت داديد و در پاسخ گفتم ، من رنجنامه يك صد سال رنج و محنت و آوارگي را در سينه دارم چگونه در پنج دقيقه آنرا خلاصه نمايم. حتي در آن جلسه عبائي كه توسط دستان كوچك دختري يتيم از شهر شادگان بافته شده بود به علامت پيام دوستي و محبت كودكان محروم عرب به رئيس جمهور كشور تقديم كردم اما دريغا در حوادث اخير دو تن از قربانيان كودكان بيگناه عرب پاسخ پيام محبت را با گلوله آتشين به سينه كوچك خود دريافت كردند.
جنابعالي دستور انعقاد برگزاري جلسه با روشنفكران عرب را صادر كرديد ولي بيش از دو سال موضوع تحت پيگيري اينجانب بود ولي تاكنون پاسخي نشنيدم. شايد توقع ما زيادي باشد و اصولاً خوش خيالي ما در خصوص اصلاح امور عربها توسط اصلاح طلبان سرابي بيش نبوده است.

آقاي رئيس جمهور، با توجه به تحولات سريع و جهشي در منطقه و مشكلات ابناشته شده اقتصادي و اجتماعي داخلي، سالها قبل همه دلسوزان و روشنفكران عرب خيزشهاي اجتماعي را در اين خطه پيش بيني مي‌كردند و هشدارها دادند. در همين راستا ما معتقد بوديم كه به علت بافت عشايري و پيچيده اعراب خوزستان و همچنين عمق و شدت محروميتها جهت انتقال منطقي مطالبات بايستي در پي تشكيل نهادهاي مدني در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد تا بتوانيم اين خيزشها را با رفتارهاي دموكراتيك و مسالمت آميز در مجراي صحيح و به سود منافع مردم هدايت نمائيم. در همين رابطه پنج سال پيش تقاضاي مجوز فعاليت از كميسيون ماده ١٠ احزاب جهت حزب وفاق اسلامي كه پايگاه اجتماعي وسيعي را دارا مي‌باشد ، ارائه كرديم اما تاكنون مجوز صادر نشده است و با نگاه امنيتي به مسائل خوزستان در مركز نهادينه شده پيش بيني ما عدم صدور مجوز حزب است. تقاضاي روزنامه به زبان عربي كرديم ، مخالفت شد. تقاضايNGO نموديم ، مخالفت شد. عليرغم همه اين هشدارها و تلاشهاي دلسوزانه روشنفكران عرب ، نه فقط هيچ گشايشي صورت نگرفت، بلكه همواره متهم شديم و باز هم متهم شديم ، گويا بايستي همواره متهم باقي بمانيم و غليان اجتماعي و سياسي ناشي از محروميتها مانند هميشه به نخبگان اين مردم يا ايادي اجنبي امريكا و اسرائيل نسبت داده شود.
آقاي رئيس جمهور، آيا مي‌دانيد آمار زندانيان عرب در خوزستان بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است ؟ آيا مي‌دانيد امار معتادين به مواد مخدر بيش از ١٥ درصد كل جمعيت خوزستان است.؟

آيا مي‌دانيد بيشترين آمار دستفروشي‌هاي كشور در خوزستان است و جالب اينكه به بركت تدبير مسؤولين استان چند ماه پيش با درگيري و خشونت همه دست فروشها را جمع كردند و منبع ارتزاق اين پا برهنگان قطع و در نتيجه بخشي از آنها براي امرار معاش به كارهاي خلاف روي آوردند. آيا مبدانيد چه حجمي از گزارشات كذب روزانه توسط رقيبان محلي در خصوص فعاليت فعالان سياسي و فرهنگي و شوراي شهر اهواز به مركز ارسال مي‌شود؟ آيا از خود سؤال كرده ايد كه چرا مردم شريف اهواز به انتخابات شوراها به ليست پيشنهادي حزب وفاق اسلامي كه همگي عرب بودند، رأي دادند ؟ و اصولاً فشارهاي سنگيني كه منتخبين مردم در شوراي شهر اهواز متحمل شده اند از ناحيه چه كساني در دستگاه اجرائي بوده است؟ برابر اعتراف همه مورخين اعراب از حافظه بسيار بالائي برخوردار هستند و در عين حال صبور مي‌باشند و حافظه مردم عرب خوزستان مملو از بي مهريها و برخوردهاي يك سويه است.

آقاي رئيس جمهور ، سياست شوونيستي رضاخان با بهره گيري از روشنفكران و نويسندگان و مورخان ناسيوناليست فارس گرا همچون محمود افشار، پورداود، آخوندزاده ، ميرزا فتحعليخان كرماني و زرين كوب با ترويج سياست يكسان سازي فرهنگي و با شعار يك ملت يك زبان و يك نژاد شايد در برهه اي از زمان توانست‌هاله اي از ابهام قومي را ايجاد كنند و لكن ملل سرافراز ايران ، ترك، كرد، بلوچ ، تركمن ، لر و عرب علي رغم همه فشارها و تنگنا‌ها توانستند شجاعانه و مردانه از هويت فرهنگي و تاريخي خود و در عين حال از تماميت ارضي كشور دفاع كنند.

آقاي رئيس جمهور، پس از دوم خرداد ١٣٧٦ در حاليكه مردم شريف عرب خوزستان گوي سبقت را از همه ايرانيان در رأي به اصلاحات ربودند و با اختصاص بيش از ٨٣ درصد آراء به جنابعالي فرياد نهفته آزاديخواهي و عدالت جوئي و رفع تبعيض را سر دادند و خشنود از اينكه توانستند برگ زريني در حافظه تاريخي ايرانيان در جهت نيل به دموكراسي ثبت نمايند، منتظر درو كردن محصول خود بودند اما دريغا بار ديگر خواب يك صد ساله دموكراسي خواهي عربها رؤياي آشفته اي از آب درآمد و با كمال تأسف با نفوذ برخي از عناصر كج انديش و ناسيوناليست فارس گرا به مراكز پژوهشي و تصميم ساز، نگاه بدبينانه و امنيتي به اين مردم شريف به شكلي ديگر سازماندهي گشت.

آقاي رئيس جمهور، شعار جامعه مدني ، تكثر گرائي ، جامعه چندصدائي، مردم سالاري و احترام به حقوق قوميتهاي ايراني از جمله مواد خام تبليغات انتخاباتي دو دوره رياست جمهوري حضرتعالي بود. آيا همه آنچه را در سطور فوق اشاره شد و جملگي رنجها و محنتهاي اين مردم كه احتياج به نوشتن مثنوي دارد و در اين نامه نمي‌گنجد، نتيجه چه چيزي مي‌تواند باشد. طرفه آنكه بيشتر موارد ذكر شده در زمان ولايت اول و دوم رياست جمهوري حضرتعالي صورت گرفته است.
آقاي رئيس جمهور در پايان به شما و همه دست اندركاران توصيه مي‌كنم تا زمان باقي است در جهت كم كردن ديوار بي اعتمادي با قوميتهاي سرافراز ايراني هر آنچه كه مي‌توانيد انجام دهيد تا شايد زخم‌هاي چركين مردم عرب التيام يابد. در اين ميان نخستين گام در خصوص حادثه اهواز آزادي هرچه سريعتر زندانيان خصوصاً كودكان ، زنان و فعالان سياسي و فرهنگي تشكلهاي قانوني ولي غير رسمي مي‌باشد. دوم ، تحويل هر چه سريعتر اجساد قربانيان اين حادثه به خانواده‌هاي آنها جهت تشيع جنازه و برگزاري مراسم معمول سوگواري. سوم ، جبران خسارت افراد بيگناه كه در شكل گيري اين حوادث هيچ گونه نقش نداشتند. قابل توضيح اينكه اكثريت قريب به اتفاق آمارها و موارد ذكر شده فوق را در مدت حضور در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم بطور تفصيلي در قالب نطق قبل از دستور، سؤال و تذكر ذكر نموده ام كه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

جاسم شديد زاده التميمي
نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي اهواز و دبيركل حزب وفاق اسلاميتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست