به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

درخت چناری، در حوالی قزوين خون گريه می‌كند! خرافات فيلم را ببينيد و فكری به حال اين فاجعه بكنيد


 فيلم را ببينيد
پيك نت:
هيولای خرافات را مداحان، روحانيون قشری و شبكه ای كه در جمهوری اسلامی بصورت سراسری عمل می‌كند اما سرنخ های آن معلوم نيست به كجا در داخل و خارج از كشور بند است بر اقشار وسيعی از مردم مسلط ساخته است. دهها كانون رسمی پرورش اين خرافات در قم فعال است و ساخته پرداخته ها را روی سی دی كرده و در ميليونها نسخه در سراسر ايران توزيع می‌كند. همين شبكه در انتخابات اخير رياست جمهوری دكتر معين را كمونيست معرفی كرد و عليه هاشمی رفسنجانی 5 ميليون سی دی در سراسر ايران پخش كرد. آن گروه تهيه سناريو و فيلمبردار در اختيار دارند و از دل گمنام ترين رساله ها و كتاب هائی كه برخی روحانيون در كنج خانه خود نشسته و تخليات خويش را پرورش داده اند، مستندات اين سناريو ها را نيز بيرون می‌كشند. نقل قول های به غايت ارتجاعی و خرافه گونه را از متون مذهبی دوران شاه عباس صفوی و شاهان پس از او بيرون می‌كشند تا مردم را مسخ كنند. سيمای جمهوری اسلامی كه سرپرست سابق آن می‌رود كه بر سر اتم با اروپا و امريكا مذاكره كند، در دوران تصدی خود بر صدا و سيما به اين شبكه ياری رساند. هرگز نمی‌ توان به ذهن خود راه داد كه امثال علی لاريجانی كوچكترين اعتقادی به اين خرافات داشته باشند، اما مانند بسياری از تحصيل كردگان مذهبي- حكومتی جناح راست مروج اين خرافات بودند زيرا برای بهره گيری سياسی به آن نياز داشتند. مگر می‌شود كسی دوران دبيرستان را تمام كرده باشد و بپذيرد "چنار يك روستا يك روز در سال خون گريه می‌كند؟"

امثال همين خرافات را دراين سالها دامن زدند. وقتی امام زمان وقت و بی‌وقت به خواب اين و آن روحانی بيايد، چرا نبايد هزاران فال گير، رمال، شفايافته در كنار فلان امام زاده و... در جامعه يافت شوند؟

خرافات را با اهداف سياسی دامن زده و می‌زنند و حكومت به اين فاجعه ياری می‌رساند. از دل اين فاجعه و ياری، ای بسا جنگ مذهبی در ايران بيرون بيآيد. قتل عام های مذهبی در يوگسلاوی نمونه زنده آنست.

فيلمی كه می‌بينيد مربوط به روستائی است بنام "زرآباد" در حوالی قزوين. موسسه ای كه دركنار موسسه مصباح يزدی فعاليت می‌كند، فيلمی مونتاژ شده از مراسم عاشورا در اين روستا تهيه كرده و در ميليونها نسخه در سراسر ايران فروخته است. بموجب ادعاهای مطرح شده دراين فيلم كه می‌بينيد، گويا در زرآباد "علی اصغر" دفن شده و چناری در آنجا هست كه روزهای عاشورا خون گريه می‌كند! علی اصغر چگونه به زرآباد رسيده؟ كدام چنار در دنيا 1400 سال عمر كرده كه درايران كرده باشد؟ كدام درخت می‌تواند خون گريه كند؟ و... هيچ كدام مهم نيست و نبايد در باره آن ها سئوال كرد. وسيله كه اشاعه خرافات و مسخ مردم باشد، بايد بتواند هدف را كه قدرت سياسی است توجيه كند. همين!

اين فيلم فاجعه بار را نيز ببينيد و فكری به حال مقابله با اين خرافات و آينده ايران بكنيد.
توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست