به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

اعدام در قوانین ایران - زنا - همجنس ‌گرایی زنان , مهرانگيز کار


 به ابتکار انجمن پن سوئد، در تاریخ ۲۶ اکتبر ضمن یک گردهمایی از مجازات اعدام در جهان انتقاد شد با این تأکید که اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت بر ضد حیات انسان است که صورت قانونی پیدا می کند. قرار بود در آن جلسه من حاضر بشوم و از انواع اعدام که در قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است سخن بگویم. چون نتوانستم در آن جلسه حضور یابم، ضمن چند یادداشت موارد و شکلهای گوناگون و متعدد اعدام در قوانین جزایی ایران را بر می شمارم.

۱- زنا:
به موجب قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ از تصویب گذشته و هنوز به صورت آزمایشی اجرا می شود زناکاران گاهی محکوم به تحمل یکصد ضربه شلاق می شوند و گاهی محکوم به اعدام یا محکوم به سنگسار می شوند. این یادداشت در برگیرنده ی انواع مجازات مرگ برای زناکاران است.

زنا به معنای رابطۀ کامل جنسی زن و مردی است که با یکدیگر عقد زناشویی (شرعی) نبسته اند و در موارد زیر مجازات مرگ شامل حالشان می شود:

به موجب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی، اگر زن یا مردی چندبار زنا کند و بعد از هر بار محکوم به شلاق شده و شلاق بخورد، در مرتبه ی چهارم کشته می شود.

به موجب ماده ۸۲ زنای با محارم، زنا با زن پدر، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف و اکراه (تجاوز) برای زانی (مرد) مجازات مرگ درپی دارد. جالب است اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا کند، هر یک محکوم به یکصد ضربه شلاق می شوند. اما اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنا کند، مرد را که مسلمان نیست می کشند. زن مسلمان را شلاق می زنند. این موارد قانونی به خوبی نشان می دهند که تا چه اندازه حق حیات غیر مسلمان، حتی سه اقلیت دینی (کلیمی، مسیحی و زردتشتی) بیش از مسلمانان آسیب پذیر است.

به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، زن یا مردی را که همسر دارد و همسرش در دسترس است، چنانچه با دیگری زنا کند، سنگسار می کنند. شگفت آنکه به موجب ماده ۱۰۴ اندازه ی سنگ ها تعیین شده و قانون گذار تأکید کرده سنگ نباید آنقدر بزرگ باشد که محکوم زود و پس از اصابت چند سنگ کشته بشود و نباید آنقدر کوچک باشد که مثل سنگ عمل نکند.

از آن شگفت انگیزتر، هرگاه مرد یا زنی که محکوم به سنگسار می شود پیرمرد یا پیرزن باشد، قانون گذار دستور داده اول او را یکصد ضربه شلاق بزنند، بعد سنگسارش کنند.

از اینقرار اولاً قانون گذار برخی غرایز یا خطاهای انسانی را مستوجب قتل دانسته و ثانیاً بر سالخوردگان بیش از جوانان ستم روا می دارد. پیداست قانون گذار در صدد شکنجه ی محکومین است و حتی به مرگ بدون شکنجه آنان قناعت نمی کند. آیا با وجود این مواد و تبصره های قانون سخن گفتن از منع شکنجه در این نظام قانونی پایه و اساس منطقی دارد؟

به ابتکار انجمن پن سوئد، در تاریخ ۲۶ اکتبر ضمن یک گردهمایی از مجازات اعدام در جهان انتقاد شد با این تأکید که اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت بر ضد حیات انسان است که صورت قانونی پیدا می‌کند. قرار بود در آن جلسه من حاضر بشوم و از انواع اعدام که در قوانین جزایی ایران پیش ‌بینی شده است سخن بگویم. چون نتوانستم در آن جلسه حضور یابم، ضمن چند یادداشت موارد و شکل های گوناگون و متعدد اعدام در قوانین جزایی ایران را بر می‌ شمارم.

2- همجنس ‌گرایی زنان:

همجنس ‌گرایی زنان در مواردی مشمول مجازات یکصد ضربه شلاق است و در مواردی مجازات آن تا حد قتل و اعدام افزایش می ‌یابد. به همجنس ‌گرایی زنان در فقه و قوانین ایران مساحقه می‌گویند. مساحقه عبارت است از بازی کردن با اندام تناسلی یکدیگر.

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی٬ مجازات مساحقه یعنی بازی کردن دو زن با آلت جنسی یکدیگر٬ یکصد ضربه شلاق است. در مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول٬ مسلمان و غیر مسلمان نیست.

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی٬ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار مرتکب یکصد ضربه شلاق بخورد٬ در مرتبه چهارم مجازات او قتل است. جالب آنکه در مساحقه برای شهادت زن اعتبار قایل نیستند. با آنکه موضوع جرم کاملاْ زنانه است حتماْ با اقرار یا شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات است.

به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی٬ هرگاه دو زن بدون آنکه با یکدیگر خویشاوندی نسبی داشته باشند٬ بدون ضرورت در زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند تا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورند. در صورت تکرار در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می ‌شود.

قانون در این باره که آیا در صورت تکرار این جرم٬ حکم قتل صادر می‌ شود یا نه موضوع را مسکوت گذاشته است. اما به نظر می رسد قضات می ‌توانند با استفاده از سایر مواد قانونی٬ در صورت تکرار این جرم٬ حکم قتل هم صادر کند. در هر صورت در قوانین ایران قتل و اعدام و سنگسار خاص آدمکش‌ ها٬ قاچاقچیان مواد مخدر و مانند آنها نیست. بلکه در بسیاری موارد شامل حال کسانی می ‌شود که اقدام آنها به دیگران ضرر نمی ‌رساند یا شامل حال کسانی می ‌شود که مهمترین جرمشان این است که مسلمان نیستند.توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست