به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

چرا ؟ خدا از شما نگذره


 نگاه:
این 2000 تومنی امروز بین پول هایم بود. کوتاه نوشته اما عمق دردش رو می شه فهمید. احتمالا همین 2000 تومنی بخشی از اجاره ش بوده. لعنت بر حکومت فریب و غارت و چپاول اسلام ناب محمدیمالك برج هاي دو قلوي شيراز آزاد شدتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست