به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد

صفحه نخست | روزنامه ه | گروهاي سياسی | دب و هنر | راديو | تلويزيون |فايل های صوتی
وب لاگها| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی تاريخ وفرهنگ | تماس با ما | بایگانی

 


bookmark print></a><a href='http://faves.com/Authoring.aspx?u=ettelaat.net/09-juli/news.asp?id=39690&t=<b>کمپ وحشت کهریزک یا کمپ آشویتس خامنه ای</b>  ,ساسان کردستانی '><img border= myspace.com reddit.com del.icio.us Facebook

کمپ وحشت کهریزک یا کمپ آشویتس خامنه ای ,ساسان کردستانی
  وضعیت فاجعه‌بار و غیر انسانی حاکم بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌های غیر انسانی و غیرقانونی در دولت کودتائی احمدی نژاد خامنه ای ، یاد آور فجایع شکنجه و قتل و سوزاندن اسرای یهودی در آلمان فاشیستی هیتلر، در سوله کهریزک در جنوب تهران است و امروز سردار رادان همان \" آیشمن \" یعنی فرمانده گشتاپوهای جنایت کار کوره های آدم سوزی در آلمان و اتریش می تواند باشد .

وقایعی که در این سیاهچال رهبر معظم می گذرد چنان دهشت آفرین است که تنها می تواند قابل مقابسه با کمپ های \" داخاو \" و \" آشویتس \" در اردوگاه های مرگ هیتلری باشد .

در این کمپ سردار رادان در نفش \" آیشمن \" ، همان جنایت کار نازی ، فرامین پیشوا خامنه ای را مو به مو به اجرا در می آورد . یکی از قربانیان جان به در برده ، چنین می نویسد .

\" بازداشتی ها را کف توالت می خواباندند ، سربازی پوتین اش را روی گردن شان می گذاشت و آنها را مجبور می کرد تا داخل آن را لیس بزند . در یک مورد که سربازی از انجام این کار امتناع کرده ، به شدت مورد ضرب و شتم مافوق اش قرار گرفته و سپس او هم باز داشت شده است . \"

عده ای از بازداشت شدگان آزاد شده نوشته اند : در یک سوله 200 متری بدون وجود دستگاه های تهویه ، چند معتاد کراکی که بدن هایشان کرم گرفته ، دراز به دراز روی زمین افتاده اند و در کنار آنها بازداشت شدگان اخیر نگهداری می شوند . در این سوله به جز بوی آزار دهنده و نامطبوع ، هوایی برای تنفس نیست . به همین دلیل زندانیان پشت هم صف می کشند تا به نوبت بتوانند برای چند لحظه از زیر درب نفس بکشند .

هر روز صبح سردار رادان ( یعنی همان آیشمن خامنه ای ) به این محل می آید و خود شخصن هر روز چند نفر از بازداشت شدگان را مورد آزار و اذیت شدید قرار می دهد . بهترین ابزار در دست سردار رادان شلنگ است . وقتی صبح به صبح صدای غرش هلی کوپتر می آید، بچه های زندانی برخود می لرزند چون می دانند که رادان آمده است .

یکی از بازداشت شدگان در اثر اصابت باتوم به سرش ، کم کم بینائی خود را از دست داد ولی باوجود اطلاع شکنجه گران کهریزک از وخامت وضع وی ، کاری برای او نکردند . دو روز قبل از آزادی یک گروه از بازداشتی ها ، به زندان اوین منتقل می شوند و فردی که در اثر ضربات باتوم شکنجه گران، کور شده بود ، در راه زندان اوین بر پای یکی دیگر از بازداشتی ها جان می سپارد .

یکی دیگر از اقسام شکنجه های معمول در زندان آشویتس خامنه ای ( کهریزک ) ، آن است که بدن اسیران را ابتدا خیس می کنند،سپس با شلنگ و سیم آنها را چنان لت و پار می کنند تا درد تا اعماق جانشان سالیان سال بماند و فراموش شان نشود که رهبر آنان همچنان خامنه ای کودتا چی است !

اکنون که خبر می رسد کهریزک به فرمان \" پیشوا \" بسته می شود هرگز به معنی توقف ساختن صدها سوله دیگر و اردوگاه های شکنجه و مرگ در آخرین ماه های عمر ننگین کودتا چی ها نیست .

این نوشته تنها یک نمونه در برابر هزاران جنایت ضد انسانی و در واقع نسل کشی حکومتی است که 30 سال عمر ننگین اش همراه است با هزاران هزار جنایت که در صفحات سیاه تاریخ ایران زمین خواهد ماند و نسل های نسل در مدارس خواهند خواند که از چنگیز و آتیلا چیزی کم نداشتند .


در همين رابطه

تيرماه 1325 (ژوئيه 1946) ـ ماه اوج فعاليت هاي حزبي در ايران
تیرماه 1325 (ژوئیه 1946) را مورخان، ماه احزاب و فعالیت های حزبی در ایران خوانده اند. در این ماه (پس از جنگ حهانی دوم) فعالیت احزاب در ایران بی سابقه بود .در پی اعلام تاسیس چند حزب و به ویژه حزب دمكرات ایران از سوی قوام السلطنه نخست وزیر وقت در نهم تیرماه این سال كه مقر آن درساختمانی بود كه سه دهه بعد درجای آن پارك دانشجو ساخته شده است (چهار راه انقلاب)، روزنامه های احزاب انتشار..

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست