درگیری سردار عراقی با یکی از سرداران معترض سپاه

ندای سبز آزادی:
فیلمی که در ادامه این متن میتوانید آن را مشاهده کنید درگیری یکی از سرداران سپاه با غراقی را به نشان میدهد ، شخصی که معترض است 28 سال در سپاه خدمت کرده و سالها در جنگ بوده است وی فرزندش در خیابان توسط نیروهای بسیج به ضرب چاقو کشته شده است.

او در سخنان خود می گوید: سردار عراقی فرمانده وقت سپاه تهران در زمان انتخابات قاتل است و از قاتلها حمایت می کند،از کسی حمایت می کند که فرزند من را کشته است،من امنیت جانی ندارم،من را تهیدید کرده اند که رضایت بدهم و از خون فرزندم بگذرم،من گذشت نخواهم کرد.
نکته قابل توجه این است که؛وقتی شخصی که خودش سردار سپاه است و سالها در جنگ بوده،فرمانده سپاه تهران را قاتل معرفی می کند و خود را در خطر و مورد تهدید معرفی می کند و می گوید سپاه و فرماندهان آن از قاتلین حمایت می کنند دیگر چه آبرو و اعتباری برای سپاه و فرماندهان آن امثال عراقی باقی می ماند.

گفتنیست این سخنان در حضور سرداران سپاه و نماینده ولایت فقیه "موحدی کرمانی" گفته می شود.این گونه برخوردها و اعتراض ها و اظهار نظرها در سپاه عادی شده به طوری که بعد از انتخابات پیشنهاد تسویه سپاه و بازنشستگی 240 نفر از سرداران سپاه داده شد، با این خیال که از نفوذ مخالفین و عناصر جنبش سبز در داخل سپاه جلوگیری شود، این اقدامات نشان دهنده متزلزل بودن رهبری در قوی ترین پایگاه خود یعنی سپاه است.

فرماندهان ارشد سپاه می دانند که بدنه اصلی سپاه به هیچ وجه با آنها همراه و همگام نیستند.صندوقهای آرای انتخاباتهای دوره های قبل همگی از آن حکایت داشته که در محلها و مناطقی چون شهید کلاهدوز،شهید محلاتی،شهید دقایقی و بیت رهبری نتیجه شمارش آن صندوقها همگی برخلاف نظر رهبری و کاندیدای اصلی رهبری بوده است.

Copyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد