چینی ها "هوو" را با نام فراز به ایران می فروشند

آتی نیوز:
پس از سروصدای زیادی که کامیونهای هوو به راه انداختند و تعداد زیادی را به کام مرگ کشیدند، شنیده می شود قرار است شرکت ایران خودرو دیزل که وارد کننده این کامیونها به کشور است، خرید کلان جدیدی از شرکت چینی تولید کننده هوو داشته باشد.

بر این اساس، ایران خودرو دیزل قرار است کامیون های جدیدی با نام فراز را وارد کشور کند که مشخصات آن با کشنده های هوو بسیار نزدیک است و تنها نام ایرانی برای آن انتخاب شده است تا حساسیت برانگیز نباشد.

البته مشخص نیست مراکز مربوطه که در نهایت قرار است مجوز استاندارد این خودروها را صادر کنند معیارهای فنی مورد نظر را در نظر خواهد گرفت یا فراز نیز مانند هوو ارابه مرگ جاده های ایران لقب خواهد گرفت.

علی رغم اطلاع بخش های مربوطه، ورود فراز به ناوگان حمل و نقل عمومی تا به حال هیچ واکنشی از سوی مسئولان پلیس راهور ناجا، محیط زیست و سایر دستگاههای مربوطه در خصوص شماره گذاری یا عدم شماره گذاری این خودرو در بر نداشته است.Copyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد