ميراث فرهنگی: اين سازمان مسوول مقابله با سرقتها نيست

ایرنا:
معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت: اين سازمان مسوول مقابله با سرقت هاي انجام شده از مكان ها و آثار تاريخي نيست.

'مسعود علويان صدر' با اظهار بي اطلاعي از خبر به سرقت رفتن يكي از كوبه هاي طلايي در ورودي مسجد امام اصفهان، افزود: سازمان متولي اين مسجد بايد پاسخگوي اين موضوع باشد.

وي با اشاره به اينكه متولي اداره امور تعدادي از آثار تاريخي مانند مساجد، ارگان هايي به غير از ميراث فرهنگي هستند، تاكيد كرد: اگر اين نهادها قادر به تامين امنيت و حفاظت از آثار نيستند به ما اعلام كنند تا اقدام كنيم.

علويان صدر با بيان اينكه اين سازمان محافظت كالبدي آثار تاريخي را به عهده دارد تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي متولي ايجاد انضباط اجتماعي نيست.

به گفته وي هم اينك فضاي ميدان امام اصفهان توسط سيستم هاي الكترونيكي به صورت انلاين كنترل مي شود.

معاون ميراث فرهنگي در باره امنيت تپه تاريخي' اشرف' اصفهان نيز گفت: تامين امنيت اين مكان تاريخي به عهده گروه باستان شناسي است كه پروژه كاوش و اكتشاف را عهده دار است.

علويان صدر افزود: هيچ گروه باستان شناسي بدون تامين امنيت و حفاظت، مكان تاريخي را ترك نمي كند.

وي تصريح كرد: اگر گروه باستان شناسي در اين زمينه كوتاهي كند با آن برخورد مي شود.
Copyright © 1999-2010 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد