در همين رابطه


آثار شوم شتابزدگی امروز 10 سال بعد پدیدار می شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتدال ، گفت: بنده به عنوان کسی که در آموزش و پرورش زندگی کرده ام و بزرگ شده ام ، بر عملکرد فعلی آموزش و پرورش انتقاد دارم ؛ هر وزیری می آید و تصمیمی می گیرد که ساختار در این وزارت خانه تغییر کند ؛ حتی کتب های درسی را غیر کارشناسی تغییر دادند و اینها قضایایی است که آموزش و پرورش را رنج می دهد.

عبدالوحید فیاضی افزود: تعطیل کردن تربیت معلم هم کاری غیر کارشناسی و به نظر هدف دار و مخالف با سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است ، که انجام شد و امروز برای تامین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم.

نماینده نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه سند بنیادین آموزش و پرورش تصویب شده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم اجرای آن را صادر کرده است و طبق قانون باید همه کارها طبق آن سند در آموزش و پرورش انجام پذیرد ، اما می بینیم برخی کارها شتاب زده انجام می گیرد و مطابق با این مساله نیست.

فیاضی تصریح کرد: تغییر ساختار صورت گرفته فعلی در آموزش و پرورش شتاب زده است ، اگرچه آقای حاج بابایی کارهای خوبی هم صورت داده ، اما این تغییرات به این شکل در آینده ما را دچار آسیب های بیشتری می کند ؛نظام 6-3-3 ساختار جدیدی است که گزارشات و پژوهش ها نشان می دهد این اقدام باید در فرایندی طولانی انجام می شد ؛ ما با اجرایی شدن طرح مخالفت نداریم ، اما با زمان و نحوه اجرای آن مشکل داریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر کتب درسی هم نادرست انجام شد ، در حال حاضر کتاب ششم نمی تواند حد وسطی بین پایه پنچم و اول راهنمایی باشد ، نمی دانیم نویسندگان و مولفین دنبال چه چیز گشته اند .

وی افزود: برنامه درس ملی کاری است که حداقل چهار سال روی آن کار شده بود و برنامه درس ملی ، سند فرا دستی مولفین و تدوین کنندگان کتب درسی آموزش و پرووش است ؛ الان این تدوین صورت رفته آیا از سند فرا دستی سند ملی نشات گرفته است؟ ما که هنوز پاسخ منطقی در این باره نیافتیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز به جد بر این موضوع تمرکز دارد و پی گیر این تدوین است .

فیاضی گفت: شتاب زدگی در آموزش و پرورش جواب نمی دهد ؛ آموزش و پرورش یک دستگاه بنیادی است و تغییر ساختار و محتوا باید بر طبق زمان لازم باشد و اعمال شتابزده امروز در 10 سال آینده صدایش در می آید و تغییر نامطلوب و نا سالم اعمال فعلی را در ده سال آینده شاهد عواقب شومش خواهیم بود.

وی در خاتمه گفت: متاسفانه کار گزاران آموزش و پرورش به این تصور که تا پایان دولت کارکرد قابل قبولی ارائه دهند ، عجولانه برخی تغییرات را اعمالنموده اند ؛ چه عجله ای است که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در آموزش و پرورش و آموزش ، به جای اجرای مناسب سند های جامعی چون سند بنیادین آموزش و پرورش و سند جامع علمی کشور و انجام وظیفه ، شتابزده کار می کنند ؛ چه اشکالی دارد که برخی کارها را مدیران بعد از آنها انجام دهند.
Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد