در همين رابطه


هدیه احمدی‌نژاد به سران جنبش عدم تعهد

خبرگزاری آنا:
احمدی نژاد کتاب "فناوری ایران در خدمت صلح و سعادت بشری" را که به 4 زبان ترجمه شده، به تمامی شرکت‌کنندگان در اجلاس سران عدم تعهد هدیه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا مستقر در محل اجلاس سران عدم تعهد، نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری احمدی نژاد با اعلام این خبر گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد اقدام به برگزاری نماشگاه علمی و فناوری ایران کرد که با استقبال حاضران در اجلاس مواجه شد.

وی افزود: احمدی نژاد کتاب "فناوری ایران در خدمت صلح و سعادت بشری" را که به 4 زبان ترجمه شده، به تمامی شرکت‌کنندگان در اجلاس سران عدم تعهد هدیه خواهد داد.


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد