در همين رابطه


شاخه‌های اسلام

سمندر
شاخه‌های اسلام ذکر شده و آیاتی از کتاب مقدس مسلمانان که چه دیدی به‌‌‌ موضوع دارد

شیعه : ___________________________
دوازده امامی _ اسحاقیه _ اسماعیلیه/باطنیه (آقاخانیه، بُهره، بهره داوودی و سلیمانی، دروزیه، طیبیان، قرمطیه، مبارکیه، مستعلیه، نزاریه/حشیشیون) _ افطحیه _ امامیه _ باقریه _ خطابیه _ زراریه _ زیدیه _ سبائیه _ شیخیه _ شیطانیه _ علیاییه _ فاطمیان _ فطحیه (عمادیه) _ قرمطیان _ قطعیه _ کاملیه _ کیالیه _ کیسانیه _ مختاریه _ مغیریه _ منصوریه _ موسویه/مفضلیه _ ناووسیه _ نصیریه/علویه _ نعمانیه _ هاشمیه _ واقفیه _ یونسیه
غُلات شیعه: دسته‌ها: کاملیه ۲- سبائیه ۳- منصوریه ۴- غرابیه ۵-طباریه ۶-برغیه ۷- یعقوریه ۸- غمامیه ۹-اسماعیلیه

فرقه‌های غلات
آل مشعشع _ اباحیه _ احمدیه _ اخیه _ ازدریه _ اسحاقیه _ اسحاقه حارثیه _ اسماعیلیه _ امریه _ اهل حق _ بابکیه (اباحیه) _ باطنیه (اسماعیلیه) _ بدعیه _ برکوکیه _ بزیغیه _ بشریه _ بکتاشیه _ بومسیلمیه _ بلالیه _ بیانیه _ تعلیمیه _ تمیمیه _ تناسیخیه _ جناحیه _ جواربیه _ حابطیه یا حائطیه _ حارثیه _ حدثیه _ حربیه _ حروفیه _ حلاجیه _ حلمانیه _ حلولیه _ حماریه _ خابطیه یا حابطیه _ خرسیه _ خطابیه _ خطابیه مطلقه _ خلالیه _ زمامیه _ ذمیه _ راوندیه _ رجعیه _ رزامیه _ زراریه _ سبائیه _ سبعیه _ سپید جامگان _ سرخ جامگان _ سلمانیه (شامغانیه) _ علویه _ علیائیه (علیاویه) _ علی اللهیان _ عمیریه _ عینیه _ غمامیه _ قادیانیه _ قرامطه (اسماعیلیه _ باطنیه _ تعلیمیه _ و سبعیه) _ کاکائیه (اخیه) _ متنبئین _ محمدیه (از علیائیه) _ محمدیه (از مغیریه) _ محمره _ مشبهه _ مشعشعیه (آل مشعشع) _ معمریه _ مفیریه _ مفضلیه _ مفوضه _ مقنعیه _ ملاحده (اسماعیلیه) _ باطنیه _ تعلیمیه _ سبعیه _ قرامطه _ منصوریه (کسفیه) _ موسویه _ میمونیه _ میمیه _ یزیدیه _ یعقوبیه

فرقه های مشهور به 72 فرقه :__________________
رافضیه:علویه، ابدیه، شیعیه، اسحاقیه، زیدیه، عباسیه، امامیه، ناوسیه، تناسخیه، لاعنیه، راجعیه، مرتضیه
خارجیه:ازرقیه، ریاضیه، ثعلبیه، جازمیه، خلفیه، کوزیه، کنزیه، معتزله، میمونیه، محکمیه، سراجیه، اخنسیه
جبریه:مضطریه، افعالیه، معیه، تارکیه، بحثیه، متمنیه، کسلانیه، حبیبیه، خوفیه، فکریه، حسبیه، حجتیه
قدریه:احدیه، ثنویه، کیانیه، شیطانیه، شریکیه، وهمیه، رویدیه، ناکسیه، متبریه، قاسطیه، نظامیه، متولفیه
جهمیه:معطلیه، مترابصیه، متراقبیه، واردیه، حرقیه، مخلوقیه، عبریه، فانیه، زنادقیه، لفظیه، قبریه، واقفیه
مرجئه:تارکیه، شائیه، راجیه، شاکیه، نهمیه، عملیه، منقوصیه، مستثنیه، اثریه، مدعیه، مشبهه، حشویه
هفت فرقه:کرامیه، هریه، حالیه، باطنیه، اباحیه، براهمیه، اشعریه
متفرقه:سوفسطائیه، فلاسفه، سمنیه، و مجوسیه

فهرست طریقت‌های تصوف:_______________________
اکبریه _ گنابادی _ اویسیه _ بدویه/احمدیه _ بکتاشیه _ پیرجمالیه _ تیجانیه _ جنیدیه _ چشتیه _ حروفیه _ حکمیه _ حلمانیه _ حیدریه _ خاکسار (جلالی، معصوم‌علیشاهی، نورائی، عجم) _ خرازیه _ خفیفه _ دسوقیه _ رفاعیه _ سباریه _ سبلیه _ سهروردیه (جمالیه، جلالیه (تصوف)، زینبیه، خلوئیه، روشنیه) _ سهلیه _ سیاریه _ شاذلیه (جوهریه، وفاذیه، هاشمیه، عفیفه، قاسمیه) _ شطاریه _ صفویه _ طیفوریه _ فارسیه _ قادریه (بریلویه، کسنزانی) _ کبرویه (ذهبیه/رضویه) _ محاسبیه _ ملامتیه/قصاریه (قلندریه) _ مولویه (ارشادیه، پوست‌نشینان) _ نعمت‌اللهی _ نقشبندیه _ نقطویه _ نوربخشیه _ نوریه _ یسیویه
جهمیه، ملامتیه، کرامیه، اویسیه، نجاریه، ضراریه، یونسیه، ثوبانیه، جنیدیه، سهلیه، حکیمیه، خرازیه، خفیفیه، حروفیه، بابائیه، بکتاشیه، معطلیه، روحانیه، سالمیه، سوفسطانیه، سباییه، طبایعه، طیفوریه، قصاریه، محاسبیه، دهریه، نوریه، مرجعیه، بهشمیه، اباحیه، اصولیه، افلاکیه، الهامیه، حشویه، باطنیه، براهمه، ثنویه، حلاجیه، حلمانیه، حلولیه، حمدونیه، خرازیه، خفیفیه، واصلیه، عمرویه، نظامیه (تصوف)، معمریه، بشریه، هشامیه، مرداریه، جعفریه، اسواریه، اسکافیه، حدیثیه، صالحیه، جاحظیه، شمامیه، جبائیه، کعبیه، جارودیه، راوندیه، شبیریه، تناسخیه، رزامیه، بیانیه (تصوف)، تبریه، بکریه، افطمیه، ابومسلمیه، حماریه، کلابیه، نجدانیه، عجارویه، صفدیه، اباضیه، کیسانیه، زیدیه، جریریه، قاسمیه، هادویه، ناصریه (تصوف)، صباحیه، قصاریه، طیفوریه، سهلیه، فراضیه، خفیثیه، سیاریه، عقبیه، یعقوبیه (تصوف)، نزاریه، جهمیه، خزرویه، سبائیه، حربیه، ریاحیه، خطابیه، سمیطیه، شیطانیه، حشویه، علویه، باطنیه، اسماعیلیه، مجوسیه، فلاطونیه، فیثاغورثیه، قرمطیه، غالیه، مغیریه، شبیهیه، منصوریه (تصوف)، جناحیه، خطابیه، غاروسیه، عظمیه (تصوف)، واقفیه، مفوضه، نصیریه، صباحیه، علبانیه، کربیه، کاملیه، مختاریه، مخمسه، مبارکیه، نجدیه، مریسیه، سعدیه و ...

تسنن: ______________________________________
مذاهب فقهی و کلامی اهل تسنن :حنفی _ مالکی _ شافعی _ حنبلی
مذاهب کلامی :ماتریدی _ اشعری _ اثری _ معتزلی
جنبش‌های فکری اهل سنت :دیوبندی _ بریلوی _ سلفی

و هابیت : ____________________________________

بابیگری و بهائیت: ______________________________

خمینیسم : __________________________________
" ولایت مطلقۀ فقیه"

رجویسم:_____________________________________
" ولایت مطلقۀ رهبری عقیدتی" (سازماند عقیدتی مجاهدین خلق/ شیعۀ رجوی-)

رشاد خلیفه(سابمیترز):_____________________ _____
گروه مسقر در آریزونا- آمریکا که ادعای رسالت از جانب خدا کرد و فرقه ای بنام "سابمیترز" ایجاد کرد.

ووووووووو
ووووووو
ووووو
ووو
و
شما کدام از اینها هستید؟ دین خود را چه مینامید و بر دین قطعه قطعه شدۀ خود چه نام نهاده اید؟ اگر یکی از اسامی بالا بر روی شماست، به آیات ذیل توجه فرمائید:


بنام خداوند گسترده رحمت هماره مهربان

" از آنان که پاره پاره کردند و رخنه انداختند دین خود را و شدند گروه ها هر گروهی به آنچه نزد ایشان است شادمانند " ... سورۀ روم 30 آیۀ 30

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

" و مباشید مانند آنان که پراکنده شدند و اختلاف کردند از پس آنچه آمد ایشانرا حجت های روشن و آن گروه بر ایشانراست عذابی بزرگ "... سورۀ عمران 3 آیۀ 105

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

" همانا آنان که فرقه فرقه ساختند دینشان را و بودند گروهی ، نیستی تو از ایشان در چیزی ، جز این نیست که کارشان با خداست باز آگاه کند(خدا) آنها را به آنچه که بودند که میکردند "... سورۀ انعام 6 آیۀ 159

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

" خدا شرع و آئینی نهاد برای شما(مسلمین) از دین آنچه وصیت کرد به آن نوح را و آنچه را که وحی کردیم بسوی تو و آنچه وصیت کردیم به آن ابراهیم و موسی و عیسی را که بر پا دارید(در حفظ) دین را و اختلاف میندازید در آن و جدائی مکنید، بزرگ است(سنگین و گرانست) بر مشرکین آنچه که دعوت میکنید ایشانرا بسوی آن از توحید، خدا بر میگزیند و میکشد بسوی آن( توفیق قبول و پذیرش) هر که را خواهد و راه مینماید بسویش آن کسی را که بازگشت مینماید( قبول نموده و بپذیرد)" ...سورۀ شوری 42 آیۀ 13
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ...

به راستی‌ باور ما از کدام غربیل رد شده؟
parastooyeazad


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد