در همين رابطه


کاخ های بهشتی

برای آگاهی نسل جوان:
بحث بهشت از دیدگاه اسلام
در برخی از احادیث و نوشته ها در دین اسلام کاخها و زمین های بسیاری به مومنین تعلق می گیرد مثلا در برخی از منابع ذکر شده در بهشت به هر مومن زمینی به وسعت 750 برابر دنیا داده می شود و کاخهایی از جنس طلا و مروارید و یاقوت که دارای غرفه ها و اتاق های فراوانی هستند و در هر کاخ هفتاد اتاق در هر اتاق هفتاد تخت و روی هر تخت هفتاد حوری(زن بهشتی)در انتظار مومنین هستند.در لآلی الاخبار نقل شده که جبرئیل از خداوند اجازه خواست تا وسعت بهشت را سیر کند. خداوند به او اجازه داد و جبرئیل سی هزار سال پرواز کرد، ولی به انتهای بهشت نرسید و خسته شد؛ پس از خداوند قوه و نیروی مضاعف تقاضا کرد، خداوند قوه و نیروی او را دو برابر قرار داد و جبرئیل سی هزار سال دیگر پرواز کرد تا خسته شد و باز از خدا تقاضای نیروی مضاعف کرد، خداوند حاجتش را روا کرد و قدرتش دو چندان شد، سی هزار مرتبه ی دیگر نیز چنین کرد تا این که حوریه ای سر از غرفه ی خود بیرون آورد و گفت: ای جبرئیل! خود را بی جهت به زحمت مینداز، زیرا در طول این مدت پرواز خود که چندین هزار سال طول کشیده هنوز از ملک یک مومن که خدا مرا برای او خلق کرده خارج نشدی، پس دست نگه دار

با استناد از صحابه رسول خدا روایت شده که از ایشان در باره تفسیر آیه 72 سوره توبه سوال شد ایشان فرمودند:در بهشت قصری از مروارید است که در آن هفتاد منزل از یاقوت سرخ و در هر خانه هفتاد اتاق از زمرد فرمز و در اتاق هفتاد تخت و روی هر تخت فرشی رنگارنگ و روی آن زنی از بهشت و در هر اتاق هفتاد سفره و در هر سفره هفتاد نوع غذا و هم چنین در هر خانه هفتاد کنیز و کنیزک است.

سپس فرمود خدای تبارک و تعالی قدرتی به مومن دهد که به تنهایی به آنچه در قصر است برسد و از آن غذاها بخورد و با تمام حورالعین ها همبستر شود(بحار ج 8 ص 174 حدیث 84)

در بحار النوار جلد 8 ص 128 نوشته شده است:برای هر مرد در بهشت زمینی است که آن زمین هفتصد برابر دنیاست و برای او هفتاد هزار گنبد و هفتاد هزار قصر و هفتاد هزار تخت و خانه آراسته برای عروس هفتاد هزار تاج و هفتاد هزار جامه مزین به جواهرات و هفتاد هزار زن بهشتی وجود دارد که هر حورالعین هفتاد هزار کنیز و چهل تخت مجهز و هفتاد هزار جامه دارد.

رسول اکرم (ص):حصار بهشت یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و یک خشت از یاقوت است و به جای گل در میان آن مشک خوشبو بکار برده اند و کنگره های آن حصار از یافوت سرخ و سبز و زرد است.

در سوره عنکبوت آیه 58 نوشته شده است:کسانی را که ایمان آوردند و اعمال خوب انجام دادند آنان را در غرفه ها و کاخهایی از بهشت جای می دهیم که نهر ها در زیر آن جاری است جاودان در آن خواهند ماند!چه خوب است پاداش عمل کنندگان.

پیامبر اسلام فرمودند:بنای بهشت خشتی از طلا و خشتی از نقره و ملاط آن از مشک و خاک آن زعفران و سنگریزه آن لولو و یاقوت است هرکه وارد بهشت می شود متنعم خواهد بود و هیچگاه نامید نشود و همیشه هست و هرگز لباسها و جوانی او کهنه نشود.
(بحار الانوار ج 8 ص 132 ح 35)

پیامبر اکرم (ص):قصری است از لولو در بهشت در آن بهشت هفتاد سرای موجود است از یاقوت سرخ در هر سرائی هفتاد خانه است از زمرد سبز در هر خانه ای هفتاد تخت و بروی هر تخت هفتاد رخت خواب و بر هر رخت خوابی از حورالعین جا داردودر هر قصری فتاد سفره است بر سر هر سفره ای هفتاد نوع غذا وجود دارد بعد فرمود هر مومنی را قدرت و توانایی می دهند که هر روز از تمام آن نعمتها بهره ببرد.
(تفسیر برهان جلد 4 ص 330)

توضیح 70 ضربدر 70 ضربدر 70 ضربدر 70 می شود 24000000 یعنی هر مومن در هر روز از بهشت از بیست و چهار میلیون حوری بهره می برد.

به نقل از رسول خدا: قصری از مروارید در بهشت است که در آن هفتاد خانه از یاقوت سرخ است .... و در هر اطاق هفتاد سفره غذا و در هر سفره هفتاد نوع رنگ، از طعام و خوراکی است.( ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج‌24، ص: 41)


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد