در همين رابطه


سکس در بهشت

برای آگاهی نسل جوان:
بحث بهشت از دیدگاه اسلام
در اسلام تاکید زیادی بروی روابط جنسی در بهشت شده و گفته شده برای هر مرد چهار همسر دنیوی و 24000000حور العین داده خواهد شد که مومن ساعتی را با همسر دنیوی و ساعتی را با همسر بهشتی خود خواهد بود و در احادیث مخلتف آمده است که هر مومن در بهشت هر روز بکارت هزار دختر باکره را بر خواهد داشت.و هر جماع در بهشت به مدت چهل ?هفتاد سال زمینی طول خواهد کشید و بعد از هر بار جماع دختر به حالت باکره گی خود باز خواهد گشت تفسیری که برای این مطالب می شود این است که در هر بار جماع مومن بعد زمان برای او متوقف می شود و به این ترتیب مومن فرصت می کند که در یک روز با همه همسران خود باشد و به همسران زمینی خود نیز برسد.در اینجا به برسی تعدادی از آیات و احادیث در رابطه با رابطه جنسی در بهشت می کنیم.
در سوره نبا آیه 33 نوشته شده است:بدرستی که برای متقین نجات و پیروزی بزرگی است.باغهایی سرسبز و انواع انگورها و دخترانی بسیار زیبا و جوان و
همسن و سال
برای بهشتیان همسرانی پاگ و پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود (سوره بقره آیه 35)

همسرانی پاکیزه برای بهشتیان خواهد بود و آنان را در سایه گستره جای خواهیم داد (سوره نسا آیه 57)

نزد بهشتیان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوختند و همسن و سالند. (سوره ص آیه 51)

نزد بهشتیان همسرانی زیبا چشم است که به جز شوهران خود عشق نمی ورزند گویی از همچون تخخم مرغهایی هستند که پنهان مانده اند (سوره صافات آیه 48 و 49)

در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که به جز همسران خود عشق نمی ورزند و هیچ انس و جنی گیش از اینها با آنها تماس نگرفته است (سوره الرحمن آیه 56)
پیامبر اکرم:اگر زنی از بهشت در شبی تاریک از آسمان مشرف شود در دنیا نظر کند برتر از ماه شب چهارده نور افشانی می کند بوی خوش او به همه اهل زمین می رسد(. لنالی ص 502 )

پیامبر اکرم:همانا بهشتیان به چیزی بیشتر از نکاح اشتها ندارند و لذت می برند( لنالی ص )504

توان بدنی انسان در کامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد (کنز المعال ج 14 ص 458)

حضرت علی:حق تعالی حوریان را با درخت بهشت خلق کرده است و ایشان را برای شوهرانشان که در دنیا آفریده در قصرها و خیمه های خویش ساکن گردانید و چنان فرمد حوریانی که در خیمه های بهشت مستورند.هر یک از آن حوریان هفتاد حله پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حله معلوم است مانند شراب رخ که در میان آبگینه سفید معلوم یا رشته سفید که از میان یاقوت سرخ ظاهر می باشد.

از جماع با هر یک از آن حوریان لذت صد مرد را می یابد که هر یک چهل سال خواهش مجامعت داشته باشند و برایشان میسر نشده باشد.آن حوریان همیشه همسن و سال هستند و باکره اند و بعد از مجامعت بکارت ایشان عود می نماید
حضرت علی:هیچ مومنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنی پانصد حوری به او اعطا می کند که با هر حوری هفتاد غلام و کنیز نیز می باشد که هریک مانند لولو منثور و لولو مکنون می باشد.( بهار الانوار ج 8 ح 205)


پیامبر اکرم:قسم به آنکسی که جانم در دست اوست هر فردی از اهل بهشت قدرت و توان یکصد مرد را در خوردن آشامیدن و همبستری دارد.
توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد. (کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468 (

بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذّت می‌برند، لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد. (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)

همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی‌برند. (کتاب لثالی، ص 503)

حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد. هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان، که ساعتی با حوریّه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند. (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 9 )

ابو هريره رضی الله عنه روايت است كه: گفته شد اي رسول الله! آيا در بهشت به زنهايمان مي رسيم ؟ پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مرد در بهشت روزانه به صد دوشيزه مي رسد.

14. عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلی الله علیه وسلم قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ .
( حديث حسن صحيح / جامع ترمذي رقم: 2536 )

از انس رضی الله عنه روايت است كه پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: به شخص مؤمن در بهشت قوت جماع اينقدر و اينقدر داده مي شود گفته شد اي رسول خدا آيا طاقت آن را دارد. فرمودند: قوت صد مرد داده مي شود.

15. إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ليُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ .
( حديث صحيح / جامع الصغير رقم: 1627


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد