در همين رابطه


زنان دنیا در بهشت

برای آگاهی نسل جوان:
بحث بهشت از دیدگاه اسلام
در احادیث مختلفی آمده است که اگر درجه مرد از زنش بیشتر باشد زنش به همسری او در می آید ولی اگر درجه زن از شوهرش بیشتر باشد به اختیار خود یکی از مردان بهشتی را برای شوهری خود انتخواب می کند زنانی که در دنیا نیز شوهری نداشتند مردی را از مردان بهشت برای شوهری خود انتخواب می کنند در احادیث مختلف آمده است که برای هر مرد چهار زن از زنهای دنیا و تعداد مختلفی حوری می رسد.همچنین در برخی از منابع نوشته شده است که زنان بهشت به همدیگر حسد نمی ورزند و بر خلاف مردان تمایلی به چند شوهری ندارند و اگر هم چنین چیزی بخواهند به آنها داده می شود.اما از احادثی که از ائمه نقل می شود این نکات نیز به دست می آید که زنان زمینی از حورالعین ها هزاران بار برتر و زیبا تر می شود و مومنین بیشتر وقت خود را با زنان زمینی سپری می کنند و قدرتی به مردان مومن داده می شود که از همه زنان بهره ببرند و در برخی از منابع نیز ذکر می شود که مومن ساعتی را با زن خود در دنیا و ساعتی را با زن بهشتی خود سپری می کند.

در آیاتی که در قرآن نیز در باره همسران بهشتی ذکر می شود از قیدهای هم و انتم ذکر می شود که در عربی مختص مردان است یعنی برای زنان فقط یک همسر تعلق می گیرد.

برخی از مفسران می گویند چون چندهمسری در ذات زنان نیست برای آنان همسرانی معین نشده است ممکن است خداوند بجای آن نعمت های دیگری به زن ها بدهد همچنین نکته جالب این است که زنان همیشه لذت بیشتری از رابطه جنسی می برند و ممکن است در عوض لذتی که مثلا در یک روز به یک مرد داده شود در یک دفعه به یک زن داده شود.

همچنین در زیاد بودن تعداد زنان می توان به این مساله اشاره کرد که بدلیل زیبایی و لطافت زنان خداوند به آفریدن زنان میل و رغبت بیشتری دارد به این دلیل تعداد آنها زیادتر از مردان است و..

اگر رتبه زن بالاتر بود و خواست با مرد زمینی‌اش ازدواج کند می‌تواند او را انتخاب کند (و مرد نمی‌تواند وی را انتخاب کند) که در این صورت مرد همسر او می‌گردد، ولی اگر رتبۀ مرد بالاتر بود او می‌تواند زن را اختیار کند (این جا زن چنین حقّی ندارد) که در این صورت، زن یکی از همسران مرد می‌شود
(همان، ص ۱۰۵٫ بحار الانوار، ج ۸،)


از ابن عباس نقل شده هیچ مومنی نیست در روز قیامت که وقتی از صراط بگذرد در درب ورودی بهشت چهار زن از زنهای دنیا و هفتاد هزار حورالعین را به تزویج او در بیاورند
(.تفسیر برهان جلد 4 431)

در مورد آیه 35 سوره واقعه منقول است:زنان دنیا به مانند حورالعین وارد بهشت می شوند و هر گاه شوهرانشان با آنها نزدیکی کنند باکره و مورد پسند آنها می باشند بطوری که شوهرانشان عاشق آنها باشند.

توضیح ممکن است در این میان میان زنان بهشتی و حورالعین مشکلاتی پیش بیایید که چندین آیه و حدیث نیز این مشکل را حل کرده است.

امام صادق (ع) :زنان بهشت حسد نمی برند و حائض نمی شوند و بدخویی نمی کنند بحارالانوار جلد 8 ص 126 ح 27

مومن ساعتی به زنان دنیا و ساعتی به حورالعین مشغول است و همه آنها را خشنود می کند.

رسول اکرم (ص):هر مومنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان که ساعتی با حوریه صحبت می کند و ساعتی با زن دنیا و ساعتی با خود خلوت می کند و بر کرسیها تکیه زده و با همدیگر صحبت می کنند. بهار الانوار ج 8 ص 157 ح 98

امام صادق (ع) زنان دنیا از حورالعین زیباترند.


Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد