خردادماه ۱۳۵۸، روزنامه جمهوری اسلامی: نیروگاه‌های هسته‌ای، خیانت آشکار به خلق ما

نیروگاه‌های هسته‌ای، خیانت آشکار به خلق ما
در خردادماه ۱۳۵۸، روزنامه جمهوری اسلامی که به عنوان ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، با صاحب‌امتیازی رهبر کنونی جمهوری اسلامی و مدیرمسئولی میرحسین موسوی منتشر می‌شد، با انتشار یک مقاله دو قسمتی در دو روز پیاپی، از تلاش رژیم پهلوی برای برپایی نیروگاه هسته‌ای بوشهر انتقاد کرد.

مقاله‌ای که عنوان آن این بود: نیروگاه‌های هسته‌ای، خیانت آشکار به خلق ما
انرژی هسته‌ای سال‌هاست که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان حق مسلم ایرانیان معرفی می‌شود و مقام‌های ایرانی همواره بر دستیابی به دانش هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده‌اند.

دولت‌های غربی همیشه ظن آن را داشته‌اند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پوششی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد اما مقام‌های جمهوری اسلامی، همواره با رد کردن چنین اتهامی، برنامه اتمی ایران را صلح‌آمیز و با هدف تأمین انرژی و مصارف پزشکی معرفی کرده‌اند.
اما جمهوری در حالی سومین دهه از حیات خود را تحت رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، به توسعه برنامه هسته‌ای و مناقشه با غرب بر سر اثبات صلح‌آمیز بودن آن گذراند که در سال‌های اولیه پیدایش خود، رویکرد مثبتی به استفاده از انرژی هسته‌ای نداشت.

در خردادماه ۱۳۵۸، روزنامه جمهوری اسلامی که به عنوان ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، با صاحب‌امتیازی رهبر کنونی جمهوری اسلامی و مدیرمسئولی میرحسین موسوی منتشر می‌شد، با انتشار یک مقاله دو قسمتی در دو روز پیاپی، از تلاش رژیم پهلوی برای برپایی نیروگاه هسته‌ای بوشهر انتقاد کرد.

مقاله‌ای که عنوان آن این بود: نیروگاه‌های هسته‌ای، خیانت آشکار به خلق ما

Copyright © 1999-2012 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد