در همين رابطه


حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین: دولت ۱۰برابر پول یارانه را از جیب مردم در می‌آورد

دیگربان

حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین گفته که «دولت در ماه ۴۵ هزار تومان به مردم می‌دهد در حالی که ۱۰ برابر این پول را به شیوه‌های مختلف از جیب آنان در می‌آورد.»

آقای ممدوحی افزوده سیاست پرداخت یارانه نقدی به مردم٬ امری مطلوب نبود و «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ محقق نشد.»

وی اضافه کرده در سال ۹۵ «روز به روز کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی ما تعطیل و جوانان بیکار شدند.»

به گفته ممدوحی «هیچ کدام از سیاست‌های اساسی اقتصاد مقاومتی عملی نشد و دولت هم به تحقق آن کمک نکرد چرا که تشریفات داخلی و خارجی حول دولت بسیار زیاد است.»

وی اضافه کرده «تشکیلات و تجهیزات ادارات دولتی و مهمانی‌ها و سفره‌های آنان، تجمل‌گرایی را ترویج می‌دهد و کاملا برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»

عضو جامعه مدرسین با انتقاد از دریافت مالیات و سودهای کلان بانکی از مردم هم گفته «وقتی دولت، سود و مالیات اضافه از فروشندگان بازار دریافت می‌کند، آنان هم این موارد را لحاظ کرده و قیمت اجناس را بالا می‌کشند.»
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد