در همين رابطه


قرائتی: در کشور ما یک گونی در میدان بار گم نمی‌شه ولی کشتی نفت در دریا گم میشه

آخوند قرائتی طی سخنانی به گوشه‌ ای از غارت سرمایه های ملی در حکومت خامنه ای اعتراف کرد و گفت‌: تو میدون بار تا حالا یک گونی سیب زمینی گم نشده ولی بعضی از وزارتخانه‌ های ما با هزارتا کامپیوتر آخرش هم کشتی نفت تو دریا گم میشه، اون یک گونی سیب زمینی گم نمی‌شه اون کشتی نفت تو دریا گم میشه...

خبرگزاری ایلنا اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که در دوران احمدی‌نژاد در کنار دکل‌های مفقود شده، سرنوشت سه فروند کشتی نفتکش ایرانی نیز تا این لحظه نامعلوم است.

بنا براین گزارش در دولت احمدی‌نژاد 8 فروند نفتکش غول پیکر ایران بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت که نامبرده با سوء استفاده از موقعیت، هر 8 فروند کشتی نفتکش را به همراه محموله‌های نفتی موجود در آن در اختیار گرفت و از حوزه جغرافیایی کشور خارج کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد