آیا جلاد اوین « رئیس جمهور» می شود ؟؟

دگرباوران

اخيراً آستان قدس رضوی، تحت سرپرستی ابراهیم رئیسی، در آستانهء انتخابات ریاست جمهوری، به فکر متبرک شدن سفره های مردم افتاده و تحت عنوان«طرح نسیم کرامت» صدها تن آرد رایگان را ميان «محرومین خوزستان» توزیع کرد!

به گزارش کلمه، بهانهء توزیع صدها تن آرد که با پوشش خبری و تصویری سایت ‌های محافظه کار همراه بود، متبرک شدن سفره های مردم اعلام شده است!

محمود صادقی، نمایندهء تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتی کنایه آمیز نوشت: «آغاز عملیات بزرگ مردمی توزیع صدها تن "آرد تبرکی امام‌رضا" در بین محرومین استان خوزستان! آيا آرد از سیب ‌زمینی مغذی ‌تر است؟!»

اشارهء صادقی به دولت محمود احمدی نژاد است که با توزیع سیب زمینی رایگان در میان مردم به فکر سبد رأی برای دولت خود بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد