و ناگهان پرشیا «ایران» شد

نوشيروان کيهاني زاده
مهمترين رويدادهاي ايران و جهان
سفیران ایران در هفته آخر مارس 1935 و برخی در هفته یکم ماه اپریل این سال بخشنامه یکم فروردین 1314 وزارت امورخارجه ایران خطاب به ملل دیگر مبنی براینکه پرشیا، پرژیا، پرسا و پرسه را «ایران» و پرشیان و پرسان را «ایرانی» بنویسند و بگویند به دولت های محل ماموریت خود تسلیم و نیز در روزنامه های پُر مخاطب این کشورها به صورت اعلان (آگهی پولی) منتشر کردند.

در نوامبر این سال دولت وقت ایران گام دیگری در این راستا برداشت و اعلام داشت که پاکت هات پُستی وارده که به جای واژه ایران «پرشیا، پرسه و ...» را نوشته باشند توزیع نخواهد کرد و به فرستنده بازخواهد گردانید.

به باور برخی مورخان، این اقدام ضرورت نداشت زیراکه با شنیدن و یا خواندن واژه پرشیا، در ذهن خارجی یک امپراتوری بسیار وسیع توانمند از لیبی تا رود سِند و از مرز اوکراین امروز، داغستان روسیه و خجند (واقع در کنار رود سیحون = سیردریا) تا بحرین و عُمّان مجسم می شد و دعاوی احتمالی قابل توجیه بود. به علاوه، واژه ایران در آن زمان برای بسیاری از خارجیان نامأنوس بود.

دولت های دیگر و برای مثال؛ مصر، یونان، چین، ژاپن و هند اصرار نکردند تا خارجیان نام های محلی این کشورها را بکار برند. براي مثال: يونان و گريس، آلمان و ژرماني، هند و اينديا، مصر و ايجپت، و ... و اعتراضي هم نيست. اين اقدام تنها دولت لندن (که نگران ادعای ایران بر افغانستان و هند غربی ـ پاکستان امروز است) و دولت [وقت] مسكورا كه بر بسياري از مناطق امپراتوري پارسيان کنترل دارد راضی کرده است و بنابراین انگیزه خارجی داشته است.

دولت [وقت] تهران غافل از اين بوده است كه ذهن توده ها در خارج از ایران را با بخشنامه دولتي نمي شود تغيير داد و نوجوانان در مدارس ممالك ديگر و در كتب درسي كارهاي «امپراتوري پارسيان»، ادبيات پارسي، پرس پوليس و ... را مي خوانند و نامي از ايران نيست و در محاوره هم از پرشیان راگ (فرش ايراني)، پرشيان كَت (گربه ايراني)، پرشيان مِلون (خربزه ايراني)، پرشيان هَت (كلاه پوستي ايراني ـ کلاه افغانی) و ... نام مي برند و به تدريج فراموش مي كنند كه ايران همان «پرشيا» است كه 13 قرن تنها ابرقدرت و يا يكي از دو ابرقدرت جهان بود و آن ادبيات غني را داشت و زادگاه بسياري از فرضيه ها، علوم و فنون بود.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد