سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: مدیریت غیرانقلابی به اعتبار نظام خسارت زده است

دیگربان

حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «ضعف در مدیریت و مدیریت غیرانقلابی در عرصه بین‎المللی خسارات زیادی به نظام زده است.»

نقوی حسینی افزوده که چنین مدیریتی به سیاست خارجی و پاسپورت ایران نیز خسارت وارد کرده است.

وی به برخورد‌های صورت گرفته با برخی مسافران ایرانی در کشور‌های مختلف اشاره کرده و افزوده «این جسارت‎‌ها به خاطر مدیریت‎های ضعیف» دولتی‌ها بوده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده «مسئولین و مدیران نتوانستند در حوزه اجرای سیاست خارجی، اصول و سیاست‎های جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند.»

وی ادامه داده که «ضعف شدید شجاعت مدیران» در سیاست خارجی «باعث شد که غربی‌ها تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد