نماینده مجلس: برخی پزشکان روزانه ۱۰۰ بیمار ویزیت می‌کنند

نماینده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی پزشکان به دلیل افزایش درآمد، بیماران زیادی در طول روز ویزیت می‌کنند که این مسئله به کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر شده است.

علی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به اینکه چرا اغلب پزشکان زمان مصوب شده ۱۵ دقیقه برای ویزیت بیماران را رعایت نمی‌کنند، گفت: تشخیص بیماری بستگی به تبحر پزشک دارد و به اعتقاد من اختصاص یک زمان واحد اثر چندانی در تشخیص به موقع بیماری ندارد.

قربانی خاطرنشان کرد: بعضی پزشکان عمومی به دلیل افزایش درآمد خود تعداد بیمارانی را که در طول روز ویزیت می‌کنند، افزایش می‌دهند که این موضوع قطعا از کیفیت ارائه خدمات درمانی توسط آنها می‌کاهد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر وزارت بهداشت سامانه‌ای را برای ثبت شکایات مردم در این زمینه ایجاد کرده است، گفت: تاکنون که این سامانه وجود نداشته است، ولی تذکرات لازم را برای ایجاد راهکارهای قانونی برای جلوگیری از این تخلف می‌دهیم.

قربانی افزود: درباره پزشکان متخصص هم وضع به همین منوال است. آنها نیز نباید بیش از بیست بیمار را در طول روز ببینند. وقتی صد بیمار در طول روز توسط پزشک متخصص دیده می‌شود، حقوق بیمار تضییع می‌شود. یکی از دلایل این امر مشهور بودن یک پزشک متخصص است که بیماران خود ترجیح می‌دهند به یک پزشک خاص مراجعه کنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد