وقوع بیش از ٩٠ پس لرزه در خراسان رضوی

رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پس از وقوع زلزله 6ریشتری در منطقه سفیدسنگ شهرستان فریمان تاکنون بیش از 90 پس لرزه این منطقه در خراسان رضوی را لرزانده است.

سید کیوان حسینی چهارشنبه شب در گفت و گو با ایرنا افزود: از ساعت 10 و 39 دقیقه امروز تا لحظه مخابره خبر، زمین لرزه های متناوب در منطقه سفیدسنگ فریمان رخ داده است.

وی اظهار کرد: بزرگترین پس لرزه در این مدت 4.9 ریشتر گزارش شده است.

وی گفت: آخرین پس لرزه نیز به بزرگی 2.6 ریشتر ساعت 19 امشب در این منطقه به وقوع پیوست.

حسینی افزود: پس لرزه ها پس از وقوع یک زلزله رخ می دهند که وقوع آنها ممکن است تا یک ماه نیز به طول انجامد و هر چه از زمان زلزله می گذرد، از شدت آنها کاسته می شود.

منطقه سفیدسنگ از توابع بخش قلندرآباد شهرستان فریمان، در 28 کیلومتری مرکز این شهرستان و 100 کیلومتری مشهد واقع است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد