وزیر نفت :افزایش قیمت گاز غیرقانونی است

روزنامه خراسان:
با تاکید بر این که هیچ تغییر اقلیمی صورت نگرفته است

هادی محمدی/ وزیر نفت در واکنش به افزایش قیمت گاز در خراسان رضوی گفت : در زمینه تغییر اقلیم هیچ تصمیم جدیدی نگرفته ایم تا قیمت افزایش یابد و برخی شایعات درباره افزایش قیمت گاز را تکذیب می کنم.بیژن زنگنه روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار کرد: ما تغییر اقلیمی نداشتیم یعنی تعرفه ای را افزایش نداده ایم ممکن است کسی مصرف بیشتری داشته باشد که در نتیجه به صورت تصاعدی هزینه های گازبهای مصرفی مشترک افزایش یافته باشد ولی اگر افزایش قیمت تعرفه را شرکت گاز انجام داده باشد قانونی نیست.

وی تاکید کرد : هر تغییری در قیمت گازبها باید به تصویب دولت برسد و در قانون بودجه امسال هم برنامه ای برای افزایش قیمت گاز نداشتیم .این در حالی است که از بهمن‌ماه سال گذشته و در پی اقدام شرکت ملی گاز و تغییر اقلیم مشهد در تعرفه‌های گاز مصرفی از اقلیم 2 به اقلیم 3، شاهد افزایش قیمت در قبض های گاز مشترکان بوده‌ایم.

در پیگیری‌های روزنامه خراسان رضوی، در قالب چندین گزارش متعدد هم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و هم پژوهشکده هواشناسی که طرف قرارداد شرکت ملی گاز در تعیین اقلیم هادر تعرفه‌ گاز مصرفی است، اذعان داشتند که طبقه اقلیمی مشهد در تعرفه‌های گاز همچنان 2 است .

همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری های صورت گرفته با تنظیم نامه‌ای به تغییر ناگهانی اقلیم اعتراض کردند حتی یکی از نمایندگان مشهد در خانه ملت موضوع طرح سؤال از وزیر نفت را مطرح کرد. استاندار خراسان رضوی نیز اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به سوال خراسان رضوی گفت: اشتباه برداشت‌شده است و ما پیگیر هستیم که این وضعیت به حالت قبل بازگردد .

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این زمینه قول مساعد داد که به موضوع رسیدگی کند. بااین حال گزارش میدانی و مشاهدات عینی خبرنگار خراسان رضوی که در گزارش روز چهارشنبه منتشر شد حاکی است شرکت ملی گاز هنوز مشهد را در تعرفه‌های گاز اقلیم 3 محاسبه می‌کند و مدعی است که پژوهشکده هواشناسی هنوز درباره تغییر این اقلیم مکاتبه ای نداشته است درحالی‌که رئیس پژوهشکده هواشناسی مدعی است که اسفندماه سال گذشته به شرکت ملی گاز اعلام‌شده است که اقلیم مشهد 2 است.

با این حال و براساس اظهار نظر وزیر نفت که در پاسخ به سوال خراسان گفته است « درباره تغییر اقلیم هیچ تصمیم جدیدی نگرفته ایم تا قیمت افزایش یابد و برخی شایعات در زمینه افزایش قیمت گاز را تکذیب می کنم» باید منتظر باشیم تاهرچه زودتر شرکت ملی گاز در درجه اول اقلیم مشهد را در تعرفه‌های گاز از اقلیم 3 به 2 بازگرداند و در درجه دوم مابه‌التفاوت اضافه دریافت گازبهای ماه‌های گذشته که به‌ اشتباه یا غیرقانونی از مشترکان دریافت شده است محاسبه کند و به آنان برگرداند .


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد