محسن رضایی: سرکوب تروریست‌ها علت تخریب ابراهیم رئیسی است

دیگربان

ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود

ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده شد و محسن رضایی اعلام کرد رئیسی به این خاطر تخریب می‌شود که «تروریست‌ها» را سرکوب کرده بود.

ابراهیم رئیسی پس از هفته‌ها مذاکره میان محافظه‌کاران در نهایت پذیرفته که در انتخابات آینده ریاست جمهوری با حسن روحانی به رقابت بپردزد.

از رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات مرگ در کشتار‌های سال ۱۳۶۷ نام برده می‌شود.

محسن رضایی٬ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این رابطه با صدور پیامی به طور تلویحی از نامزدی ابراهیم رئیسی حمایت کرده است.

رضایی نوشته که ««اگر دیروز و امروز من و آقای رئیسی را تخریب می کنند حق دارند چرا که تروریست‌های آن زمان را سرکوب کردیم.»

اشاره رضایی به کشتار هزاران نفر در زندان‌های ایران در سال ۱۳۶۷ است که ابراهیم رئیسی و چند نفر دیگر در آن کشتار نقش مستقیم داشتند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد