در همين رابطه


دخل‌وخرج رهبری از صندوق سرمایه اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از هم‌اکنون به میدان نبرد طیف مورد وثوق و حمایت خامنه‌ای بدل شده است.

به گزارش کلمه، سایت دولت بهار وابسته به احمدی‌نژاد، طرفداران رئیسی را احمق‌هایی لقب داده که رهبری را «خرج» کاندیدای خود می‌کنند و فکر «فردای شکست احتمالی» را نمی‌کنند.

تعجب نکنید این تعابیر از سوی ارگان جبهه محمود احمدی‌نژاد است. احمدی‌نژاد همان نورچشمی رهبری که خامنه‌ای در مسیر حمایت از او سنگ تمام گذاشت و تمام‌قد خود را خرج احمدی‌نژاد کرد، حالا همان نورچشمی در مقام نهی برآمده که رهبری را خرج کاندیدای خود نکنند.

خامنه‌ای که درراه حمایت از احمدی‌نژاد، سطح خود را در حد کمپین انتخاباتی اصولگرایان تنزل داد.

همو که احمدی‌نژاد را به بهترین و قدیمی‌ترین یارانش نظیر هاشمی ترجیح داد و قدرت و سلاح و هر آنچه سپاه داشت همسو با مدعیان اصول برای ریاست جمهوری او در دو دوره هشت ساله خرج کرد و از صدر تا ذیل تا دندان باتوم و اسلحه و فحش و ناسزا مقابل مردم قرار داد، تمام نیروهای انقلابی حبس و حصر کرد…

همان‌که رهبری او را «زنده کننده شعارهای انقلاب» و دولتش را «پرتلاش و پاک‌ترین دولت در تاریخ ایران» توصیف کرده است.

همان‌که خامنه‌ای منتقدان عملکرد او را به «حسادت و غرض‌ورزی» متهم کرد.

به‌راستی مگر از صندوق “سرمایه اجتماعی” چیزی هم باقی مانده برای خرج کردن؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد