علی مطهری: ادامه حصر و ممنوع‌التصویری خاتمی خلاف است

دیگربان

علی مطهری به ادامه ممنوع‌التصویری خاتمی در آستانه انتخابات واکنش نشان داد و گفت هنوز نمی‌داند که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این ممنوع‌التصویری کیست.

آقای مطهری این دست اقدامات را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده و گفته که کار اصلی مجلس جلوگیری از چنین تخلفاتی است.

وی افزوده که دادستان تهران تاکنون درباره مرجع تصمیم‌ گیرنده درباره ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی به مجلس توضیحی ارائه نکرده است.

مطهری اضافه کرده «اگر قوه قضاییه چنین تصمیمی گرفته یا مقام رهبری گفته‌اند، باید اعلام شود. چرا که بنده هم دقیقاً نمی‌دانم این دستور از کجا صادر شده است.»

این نماینده مجلس افزوده «درواقع قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشد؛ چرا که هر مجازاتی حتماً باید با حکم قضایی باشد.»

مطهری گفته «نمی‌توانیم صرفاً اعلام کنیم فلانی ممنوع‌التصویر است، یا باید تبعید یا حصر شود؛ این اقدام خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد