رسایی از سوءاستفاده بیت‌المال توبه کرده است!؟ / صلاحیت حمید رسایی این بار تأیید شد

“حمید رسایی” در کانال تلگرامی خود از تأیید صلاحیتش برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس از اصفهان خبر داد.

به گزارش کلمه، با توجه به اینکه صلاحیت او به دلیل تخلفات و فساد مالی و حکم دادگاه در این باره برای انتخابات مجلس در سال ٩۴ رد شده بود مشخص نیست که چگونه هیات نظارت این بار و با چه سازوکار و استانداردی به این نتیجه رسیده است که صلاحیت وی را تأیید کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد