قصور دولت احمدی نژاد مصادره اموال ایران در خارج کشور را رقم زد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله 6 ماهه آذرماه سال 86 تا خرداد ماه 87 فرصت مناسبی برای تبدیل اوراق بهادار ارزی ایران در بازارهای جهانی بود که با قصور دولت وقت، توقیف این اوراق رقم خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در پاسخ به پرسش «کریم قدوسی» نماینده مردم مشهد درباره مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران در بانک های خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: دستبرد غیرقانونی امریکا به اموال و دارایی های ایران، اقدام ظالمانه دیگری بود که نشانگر خوی سلطه گری دولت آمریکا و تداوم دشمنی های آن با مردم ایران است.

به گفته این مقام مسوول، دولت با همه توان در تلاش است تا حقوق حقه کشور را بازستانده و مانع تداوم این دزدی های بی شرمانه شود.

وی در پاسخ به پرسش نماینده مشهد درخصوص مصادره 13 میلیون دلار از اموال بانک مرکزی توسط دادگاه های کانادا، خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، اساسا چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارک و مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی ایران (در دولت احمدی نژاد) به ارزش 2 میلیارد دلار که در همین زمینه مطالب زیادی بر علیه دولت بیان شد، به ماجرای این پروند اشاره کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد