مالکیت دو کاخ سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان واگذار شد

زیتون:
با رای دادگاه بدوی، مالکیت دو کاخ سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان واگذار شد.

قاسم سعیدی، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت براساس حکم شعبه ششم دادگاه انقلاب مالکیت این دو کاخ در اختیار بنیاد مستعضفان است. به گفته او «تاکنون نیز اعتراض سازمان میراث فرهنگی به بنیاد مستضعفان ارجاع داده نشده است».

مالکیت این دو کاخ همواره محل مناقشه میان بنیاد مستضفعان و سازمان میراث فرهنگی بوده است. هر یک از این دو نهاد بر اساس برخی مستندات ادعای مالکیت این کاخ‌ها را دارند.

اختلاف از زمانی شروع شد که دولت درخواست اصلاح سند مالکیت کاخ سعدآباد و نیاوران را مطرح کرد. تا قبل از تقاضای دولت برای دریافت سند مالکیت سعدآباد به نام دولت، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشته، اما ادعایی در این زمینه نمی‌کرد، اما بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقام‌های بنیاد مستعضفان برای پس گرفتن این ملک – که سال ۶۳ به نام این بنیاد ثبت شده بود – تلاش کردند.

بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت بر کاخ های نیاوران و سعدآباد تهران است، به اظهارنظری از خمینی استناد می‌کند که گفته بود: «به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آن‌چه ماموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید تحویل بدهند». برهمین اساس بنیاد مستضعفان معتقد است که کا‌خ‌های سعدآباد و نیاوران نیز از جمله دارایی‌های خاندان پهلوی به شمار می‌رود و نباید تحت مالکیت دولت قرار داشته باشد.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد