حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات: مردم در انتخابات آینده دچار اشتباه نشوند

دیگربان

حیدر مصلحی٬ وزیر سابق اطلاعات می‌گوید که «دشمنان نظام در برنامه‌ریزی خود اقدامات متعددی را در نظر گرفته‌اند تا ملت ایران در انتخاب رئیس جمهور دچار اشتباه محاسباتی شود.»

آقای مصلحی افزوده که «سوءمدیریت در مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شرایط فعلی یکی از معضلات بزرگ کشور است.»

وی اضافه کرده «حل این معضلات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدام جهادی است.»

به گفته وی «تهدیدها کوچکترین خللی در مسیر نظام و انقلاب ایجاد نمی‌کند و انقلاب با قدرت در مسیر خود در حال پیشرفت است.»

وزیر سابق اطلاعات ادامه داده که «برخی از افرادی که در داخل کشور تحت نفوذ دشمنان قرار گرفته‌اند نمی‌خواهند قدرت کشور را ببینید.»

وی اضافه کرده «ملت ایران باید در انتخاب رئیس جمهور دقت کنند تا دچار اشتباه محاسباتی نشوند زیرا دشمنان نظام تلاش دارند از این طریق به اهداف خود دست یابند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد