سخنرانی جنجالی مهدی خزعلی پس از کاندیداتوری

پارسینه - مهدی خزعلی گفت آمده است تا با مخابره گفتمان جدیدی به دنیا، بگوییم که دنیای جاهلیت اولی و اخری که به عنوان اصول گرایی و اصلاح طلبی قلابی ممکلت را اداره کرده اند و ما را به اینجا رسانده اند پایان دهیم و به سمت عقلانیت برویم.

او تنها راه خروج کشور از بحران را گفتمانی نو دانست که دنیا آن را باور کند و اضافه کرد مرگ بر هیچ تمدن و کشوری نباید گفت و پا بر پرچم هیچ کشوری نباید گفت، همان طور که هشت سال با صدام جنگیدیم اما مرگ بر عراق نگفتیم، چرا که مردم این کشور تحت ظلم صدام بودند.


خزعلی اظهار داشت با تمام جهان باید مصالحه شود و با بیان این که هیچ طلبکاری مرگ بدهکار را نمی خواهد گفت «اگر ما طلبکار آمریکا هستیم باید دنبال مطالبه خود برویم».

او با انتقاد از نبود تحزب در کشور و بیان این که احزاب پروانه دار چپ و راست، دستبوس هستند گفت که همه افراد هشتاد میلیون نفر جمعیت کشور باید عضو حزبی باشند.

خزعلی گفتمان خود را جدید دانست که به چپ و راست نه می گوید.


او بار دیگر تاکید کرد گفتمان جدیدش دشمن را خلع سلاح خواهد کرد و گفت کاندیداهای دیگر برای او فرقی ندارند.


او که از سال ۱۳۸۸ تا کنون چندین بار بازداشت شده است، بار دیگر سخنانی جنجالی مطرح کرد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد