احمدی نژاد؛ آغاز یا پایان؟ بیژن مقدم

سایت الف
احمدی نژاد بر خلاف اظهارات قبلی خودش مبنی بر عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

به نظر می رسد دیگر از او نباید پرسید که چرا بر خلاف توصیه و نهی صریح رهبری دست به چنین کاری زده است. بلکه باید از او خواست تا درباره حرف های متناقض خودش توضیح دهد.

او باید بگوید رفتاردیروزش در ثبت نام برای انتخابات با این جملات قبلی اش که می گوید: در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقلاب، برنامه ای برای حضور در انتخابات ندارد، چگونه قابل توجیه است.

او باید پاسخ دهد حمایتش از بقایی با این جمله که: "چیزی به نام حمایت از شخص یا لیست وجود ندارد... روشن است که اگر از کسی حمایت کنم می شود همان بحث دیگر!" چگونه سازگار است.

احمدی نژاد باید پاسخ دهد که چگونه در آبان ۹۵ معتقد است که "اگر نزدیکترین فرد به من هم آمد و خواست نامزد شود آزاد است اما من به او میگویم این کار را نکنن... اگر با من مشورت کند می گویم حتمآ نروید چون ضرورتی ندارد و در این صحنه نمی توانید کاری کنید و موفق نمی شوید و حضورتان نمی تواند مفید باشد". اما امروز برای حمایت از بقایی مصاحبه برگزار می کند، او را کنار خود می نشاند و سپس با او همزمان در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند؟ این مواضع متناقض را باید به حساب در هم ریختگی ذهنی او گذاشت یا تغییر شرایط؟


به نظر می رسد احمدی نژاد با ثبت نام در انتخابات به پایان خود نزدیک می شود. پایانی که خود، مواضع متناقض وبی صداقتی اش آن را رقم زده است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد