اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی برای ثبت نام وارد ستاد انتخابات شد

اسحاق جهانگیری برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری وارد ستاد انتخابات شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اسحاق جهانگیری برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری وارد ستاد انتخابات شد.

شنیده شده که جهانگیری در این مورد با روحانی رایزنی داشته و پس از جلسه با روحانی تصمیم به حضور در انتخابات گرفته است.

در جلسه امروز صبح سه تن از اصلاح‌طلبان نیز در این مورد با رییس‌جمهور رایزنی شده و به نظر می‌رسد این تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان و جریان اعتدالی است که وی در کنار روحانی کاندیدای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد