یک هزار و ٦٣٦ نفر برای ریاست جمهوری نام نویسی کردند

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: با پایان پنجمین روز و اتمام زمان قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، در مجموع، یک هزار و 636 نفر برای ریاست جمهوری نام نویسی کردند.

به گزارش ایرنا مستقر در ستاد انتخابات کشور، علی اصغر احمدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 137 نفر از این تعداد خانم و یک هزار و 499 نفر آقایان هستند.

وی افزود: جوان ترین کسی که ثبت نام کرد 18 ساله و مسن ترین 92 ساله است.

احمدی گفت: 137 نفر در سوابق خود ذکر کردند که از جمع ایثارگران هستند. فراوانی سنی هم در رده زیر 30 سال، 236 نفر و از نظر مقطع تحصیلی هم 430 نفر دارای مدرک کارشناسی را ثبت نام کردیم.

به گفته وی، امروز (یکشنبه)مراجعات ما 590 نفر بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در سال 92 در مجموع 686 داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند که در این دوره 956 نفر به نسبت چهار سال پیش، بیشتر نام نویسی کردند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد