ثبت نام محمدباقر قالیباف در انتخابات

شهردار تهران در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در آخرین روز نام نویسی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزرات کشور شد و ثبت نام نام کرد.

این ثبت نام در حالی انجام پذیرفت که او چند روز پیش در بیانیه ای اعلام کرد که قصد کاندیداتوری در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را ندارد.

قالیباف در سال های 1384 و 1392 نیز نامزد انتخابات بود و از احمدی نژاد و روحانی شکست خورد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد