در همين رابطه


احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان: نباید همه بتوانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند

دیگربان

احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان گفته که «باید قانونی تدوین شود که شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند.»

جنتی افزوده «امسال تعداد زیادی از افراد برای شوراها ثبت نام کردند. شناخت از این افراد، کار خیلی مهم و دشواری است.»

وی اضافه کرده «برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های رئیس جمهور ندارند.»

جنتی گفته «مجلس باید در این خصوص قانونگذاری کند و ما هم کمک می‌کنیم تا شرایط خاصی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شود.»

وی افزوده «برای ثبت نام، باید شرایط و محدودیت‌هایی قرار داده شود، تا افراد با شرایط خاص بتوانند ثبت نام کنند.»

دبیر شورای نگهبان در ادامه گفته که «انتخاب اصلح مهم است. اصلح کسی است که دلسوز مردم و خدمتگذار جامعه باشد و همچنین توانمندی لازم را برای اداره کشور داشته باشد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد