در همين رابطه


صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه: عده‌ای با فریبکاری علیه دستگاه قضا شعار می‌دهند

دیگربان

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه‌ قضائیه از اینکه به گفته وی٬ برخی در داخل کشور با «هجمه‌های دشمن» علیه قوه قضائیه همنوایی می‌کنند٬ ابراز تاسف کرد.

آقای لاریجانی گفته «چند سالی است که قوه قضائیه به شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است. آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است.»

وی اظهارات محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه را «سخیف» دانسته و افزوده «عده‌ای با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضائیه شعارهایی را مطرح می‌کنند.»

به گفته لاریجانی٬ «البته این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضائیه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهایشان ثابت شد.»

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس علاوه بر موضوع حساب‌های «شخصی» صادق لاریجانی٬ مدعی شده بود که قوه قضائیه بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد