در همين رابطه


نوری همدانی: اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان گناه است .

به گزارش ایسنا، این آخوند روز چهارشنبه (۳۰ فروردین) در درس خارج خود گفت: "انتخابات امتحان برای ما و مردم است و همه وظیفه دارند و مکلف به حضور در آن هستند."

وی افزود: "اگر کسی بگوید به من مربوط نیست، نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت بوده است بنابراین برای ادای تکلیف همه باید رای بدهند."

نوری همدانی اظهار کرد: "انتخاب اصلح وظیفه مهم دیگری است که همه دارند، زیرا نظام با خون شهدا و زحمات زیادی به دست آمده و باید وقت زیادی برای انتخاب اصلح بگذاریم و حتی این کار واجب کفایی است."

این مرجع تقلید تصریح کرد: "چون و چرا کردن در مقابل شورای نگهبان گناه است، زیرا این شورا قانون دارد و براساس آن صلاحیت افراد را انتخاب می‌کند."

وی عنوان کرد: "امام در صحیفه نور در چند جا آورده کسی بخواهد در مقابل شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده، بلکه مفسد فی‌الارض است زیرا قانون اساسی با خون این همه شهید به دست آمده و کسی نمی‌تواند آن را قبول نداشته باشد."!Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد