مداخلات سپاه در انتخابات

در حالی که حسن روحانی و دولت او با موج تخریبی غیرقانونی و گسترده رسانه‌های زنجیره‌ای سپاه مواجه است، مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران نیز همسو با رسانه های منسوب به این نهاد با دخالت غیرقانونی در موسم انتخابات دولت را متهم کرده که « بجای رقابت سالم در انتخابات و پاسخگویی به عملکرد خود به دنبال دوقطبی کردن انتخابات و هیجانی کردن جامعه با عبارت جنگ و صلح است.»

به گزارش کلمه،سردار یدالله جوانی با این موضع گیری انتخاباتی گفته است: امروز ماهیت رقابت چپ و راست به شکل قدیم نیست بلکه رقایت برای شتاب گرفتن جریان انقلابی است یا تقویت جریان غیرانقلابی، که درصورت تقویت جریان انقلابی اپوزیسیون و منافقین منتفع می‌شود.

سخنان این مقام سپاه علیه دولت حسن روحانی در حالیست که یکی از بزرگترین انتقادات چهره های سیاسی و شخصیت های انقلابی کشور به سپاه دخالت آشکار در انتخابات های گذشته بر خلاف قانون و نهی صریح امام بوده است.

عبدالله رمضان زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و سخنگوی دولت اصلاحات در واکنش به این ادعای سردار جوانی در توییتر خود نوشت: برادران نظامی دخالت در جناح بندی های سیاسی برای شما غیرقانونی است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد