در همين رابطه


کودتای خامنه ای در دانشگاه ازاد

قرائن حکایت از ان دارد که خامنه ای موفق به کودتا شده,مرگ رفسنجانی فرصتی بی نظیر به خامنه ای داد تا ارزوی چندین ساله اش را محق کند.در گام اول در همان روز های ختم رفسنجانی بر خلاف اساسنامه هئیت امنا دانشگاه ازاد ولایتی را نه تنها عضو بلکه با عنوان رئیس هئیت موسس منصوب کرد.

در گام دوم هم که اوایل این هفته رخ داد,ولایتی در جلسه هئیت امنا احتمالا اعلام کرده که "حکم حکومتی"دارد که رئیس دانشگاه باید استعفا دهد.

هئیت امنا که از نه نفر تشکیل شده دو عضو حقوقی ان از وزرا با اعلام نظر مخالف از جلسه خارج (یا اخراج)شده و از هفت نفر باقیمانده با چهار رای "مصوب"می شود که باید میرزاده تا یک هفته استعفا دهد و نوریان هم به جای او موقتا باشد. میرزاده در اعتراض اعلام میکند که دیگر نه به دانشگاه ازاد برمیگردد ونه استعفا میدهد و احتمالا در گام سوم یکنفر به دلخواه خامنه ای رئیس دانشگاه خواهد شد,تا خامنه ای در این غوغای انتخابات با تسخیر دانشگاه ازاد فرصت طلبانه ارزوی خود را عملی کند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد