در همين رابطه


خامنه‌ای خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری: قول بدهید به بیرون از مرزها نگاه نکنید

دیگربان

علی خامنه‌ای از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواست به جای «نگاه به بیرون از مرزها»٬ به داخل نگاه کنند.

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار شماری از مسئولان کشور گفت که نامزدها «تصمیم بگیرند و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ اقتصادی، برای بازکردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.»

اظهارات وی پس از آن بیان می‌شود که به طور مکرر بر توسعه اقتصاد کشور بر اساس طرح «اقتصاد مقاومتی» تاکید کرده است.

هواداران رهبر جمهوری اسلامی از جمله نظامیان٬ دولت حسن روحانی را به داشتن نگاه بیرون به مرزها و تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا به بهانه بهبود شرایط اقتصادی کشور متهم می‌کنند.

آنها می‌گویند دولت روحانی سرمایه‌های مالی و انسانی داخلی را نادیده می‌گیرد و به توسعه درون‌زا اعتقادی ندارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد