در همين رابطه


علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه: بسیاری از دولتمردان روحانی مطابق خواست دشمن عمل کردند

دیگربان

علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران٬ ادامه تحریم‌ها علیه ایران را نتیجه «عملکرد» دولتمردان کابینه حسن روحانی دانست و گفت بسیاری از آنها «مطابق خواست دشمن» عمل کردند.

وی برخی اظهارنظرها مبنی بر دور کردن سایه جنگ از طریق برجام را «شعاری پوپولیستی و عوام‌فریبانه» توصیف کرد و «لبخند و چراغ سبز به دشمن» را موجب فراهم کردن زمینه «طمع دشمن» دانست.

به گفته سعیدی٬ «ادامه تهدید و تداوم تحریم دو علت دارد که یکی نوع شعار و رفتار و عملکرد دولتمردان ما در قبال آمریکاست.»

وی افزود که «یعنی وقتی دولتمردان می گویند ما نمی‌توانیم در برابر آمریکا بایستیم، آنهم با شعارهای بعضاً توخالی ... یا دولتی که مسئولین دیپلماسی آن می‌گویند آمریکا با یک موشک می تواند سیستم ما را به هم بریزد... چرا آمریکا از این موقعیت استفاده نکند و به تهدید خود ادامه ندهد؟»

نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران اضافه کرد که «دولتمردان ما هم از هول حلیم داخل دیگ افتادند و آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشته و بسیاری را مطابق خواست دشمن عمل کردند.»

وی مدعی شد که «مدیریت رهبری بود که جلوی خسارت‌های بیشتر را گرفت مضافاً بر این که نه شعارهای دولتمردان محقق شد و نه آمریکا دست از تحریم برداشت.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد