قالیباف خطاب به روحانی: شما نه عقل دارید نه صداقت

از مناظره,سخنان قالیباف:

* قالیباف: شما خودتان گفتید کسی که وعده ۱۰۰روزه بدهد عقل ندارد. من می‌گویم صداقت ندارید به اضافه آن‌که خودتان گفتید.

اینکه می‌گویم شما دولت ۴ درصدی است برای این است که در بین مردم نیستید.

* امروز افتخارشهرداری تهران این است که از زباله برق تولید می‌کنیم و بقیه کمپوست می‌شود.

* از اتاق‌هایتان دربیایید و بروید ببینید.

* امروز ۳۰۰ کیلومتر مترو ساختیم در صورتی که ۷۰ کیلومتر تحویل گرفتیم.

* اگر بحث بلندمرتبه سازی را می‌گویید این قانون دولت ۴ درصدی شماست ما فقط کار قانونی را می‌گوییم.

* بحث از صداقت و اخلاق شد. همه دیدند و شنیدند که جنابعالی گفتید ۱۰۰ روزه تحول اقتصادی می دهند. ببخشید چون خودتان گفتید می‌گویم اما شما غیر از عقل، صداقت هم ندارید.

* آقای روحانی امروز از کسی که می‌گویید مفسد اقتصادی است تقدیر کردید و به او لوح دادید.

* افتخار دولت قبل این بود که به مستضعفان نگاه داشت و به استان ها بین مردم می‌رفت نه اینکه مثل شما دو ساعت برود جلسه بگذارد و برگردد.

* در تهران مشکل بلندمرتبه‌سازی است، در اراک و خوزستان و... مشکل چیست؟ مشکل ضعف مدیریت شماست.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد