آقای سرهنگ، پسر شما جزء ٤درصد است یا ٩٦درصد؟

دکتر رضا جلالی، استاد دانشگاه در نامه ای سرگشاده به محمد باقر قالیباف شهردار تهران ضمن تاکید بر لزوم اداره غیر سیاسی شهر سوالاتی را از وی پرسیده است که متن کامل آن به این شرح است :

مدتهاست با عبور از تقاطع یادگار امام ورودی سعادت آباد که از قضا در مسیر محل کارم واقع است ،توسعه روز افزون یک مدرسه را که اکنون سردرش شبیه دانشگاه تهران شده می بینم، کنجکاوی ام سبب شد تا درباره آن جستجو کنم و نتیجه آن بر سوالات ذهنی ام افزود؛ اکنون در جهت تنویر افکار عمومی چند سوال دارم که خواهشمندم به صورت شفاف و متقن به من و دیگر شهروندان عادی که هر روز صبح متعجب از آنجا می گذرند پاسخ دهید.

1ـ آیا مدرسه مهر هشتم واقع در انتهای اتوبان یادگار روبروی کوی فراز متعلق به فرزند شما الیاس است؟ اگر مدعی هستید خیر!پس سوابق ثبتی این مدرسه با نام ایشان چه می گویند؟

2- ایشان دقیقا در آن ساختمان مشغول چه کاری است ؟

3ـ ملکی که در اختیار این مدرسه است قبلا متعلق به چه نهادی بوده و چگونه و تحت چه شرایطی و با چه مبلغی به موسسه آموزشی مهر هشتم واگذار شده است؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد