علی اکبر صالحی معاون فعلی رئیس جمهور ایران: حضور احمدی نژاد در ابوموسی تفاهم لاریجانی با امارات را به هم زد

علی اکبر صالحی معاون فعلی رئیس جمهور ایران که در انتهای دوره هشت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدتی وزیر امور خارجه بود گفته است که ایران و امارات بر سر پرونده قدیمی سه جزیره ایرانی تفاهم کرده بودند که بر مبنی پیشنهاد ایران "مسائل جلو برود" اما حضور محمود احمدی نژاد در جزیره ابوموسی دو هفته قبل از شروع مذاکرات تفاهم را به هم زد.

به گزارش بی بی سی، صالحی به روزنامه هشمهری چاپ تهران گفته این تفاهم میان علی لاریجانی که مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد بود و ولیعهد امارات صورت گرفته بود.

وزیر خارجه پیشین ایران گفته "ابوموسی سرزمین ماست اما ما داشتیم آماده مذاکره می شدیم که سوتفاهم برطرف شود و بیش از یک سال هم آنها ادعایشان را در شورای همکاری و اتحادیه عرب تکرار نکردند".

صالحی گفته "واقعا داشتیم به طور آرام در جهت حل و فصل قضیه حرکت می کردیم. در این که این جزایر سرزمین ایران است که اصلا تردیدی نیست بلکه می خواستیم سوتفاهم را به صورت دوجانبه حل کنیم".

او گفته موضوع را "از اخبار صداوسیما متوجه شدم. وزیر امور خارجه امارات فکر می کرد من مطلعم در حالی که من از اخبار فهمیده بودم".

سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا سال ۱۹۷۱ میلادی تحت الحمایه بریتانیا بود. پس از عقب نشینی نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس، این جزایر مجددا به کنترل ایران درآمد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد