امضاي احمدی نژاد پاي برخي تخلفات نفتي

وقايع‌اتفاقيه:
غلامرضا تاجگردون، نماينده مجلس دهم، با بيان اينکه درحال‌حاضر ديوان محاسبات گزارشي از تخلفات نفتي دولت گذشته به مجلس ارائه داده است، گفت : منظور از تخلفات، اختلاس نيست زيرا در جامعه ما هميشه تخلف به معناي اختلاس معنا مي‌شود، لذا تخلف نفتي دولت عدول از قوانين و مقررات مالي، اداري و اجرايي کشور بوده است. او ادامه داد: در جريان بررسي بودجه سال 96 مجدد اين گزارش به بهانه رفع اثر کردن مالي عدم هماهنگي حساب‌ها بررسي شد، که ديوان محاسبات مجددا حدود 20 روز پيش گزارش مفصلي از مباحث تخلفات نفتي دولت گذشته به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرد و از ديوان خواسته شد که برخي موارد را اصلاح کند که به رئيس مجلس و صحن علني تقديم شود. رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه احکام صادر شده از سوي ديوان محاسبات قطعي است، افزود: هر شخص يا وزيري که متخلف است، بايد در برابر ديوان محاسبات پاسخگو باشد و اگر تخلف مالي در اين بخش صورت گرفته باشد به قوه‌قضائيه ارسال مي‌شود.

تاجگردون با اشاره به اينکه با توجه به اينکه رئيس‌جمهوري دولت دهم (احمدی نژاد) صادرکننده دستور براي اين اقدام بوده است طبق قانون متخلف محسوب مي‌شود، اظهار کرد: اين به معناي اين نيست که خود شخص احمدي‌نژاد نفت را فروخته است بلکه وي خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون يک دستور ويژه صادر کرده است که اين اقدام صورت گيرد که اين دستور تخلف بوده و در قانون پيش‌بيني نشده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد