انتشار اسناد جدید از نقش اساسی انگلیس در سرنگونی دولت مصدق

به نوشته روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، اسناد جدیدی که وزارت خارجه آمریکا از طبقه بندی خارج کرده است نشان می‌دهد دولت انگلیس به کرات از آمریکا خواسته بود به تلاش برای سرنگونی دولت محمد مصدق - نخست‌وزیر وقت ایران - بپیوندد.

این اسناد که آرشیو امنیت ملی دانشگاه جرج واشنگتن آن‌ها را منتشر کرده است، نخستین سندی است که تایید می کند انگلیس، آمریکا را ترغیب کرده است که به سرنگون کردن دولت مصدق کمک کند.

این اسناد نشان می‌دهد لندن به کرات از واشگتن خواست برای سرنگونی مصدق همکاری کند؛ اما آمریکا دستکم در سه جلسه با درخواست انگلیس مخالفت کرد.

به گفته کارشناسان، اسناد منتشرشده نشان می‌دهد لندن در قیاس با واشنگتن، نقش پررنگ‌تری در سرنگونی دولت مصدق ایفا کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد