امارات یک ایرانی را به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد

دادگاهی در امارات متحده عربی یک مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی و کمک به برنامه هسته‌ای تهران، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رسانه های خبری اماراتی اعلام کردند که دادگاهی در امارات متحده عربی یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی و کمک به برنامه هسته‌ای تهران، محاکمه و وی را به 10 سال زندان محکوم کرده است.

این شهروند ایرانی پس از گذراندن دوره محکومیت، اخراج خواهد شد.

به ادعای رسانه‌های اماراتی، رضا محمد حسین مظفر 48 ساله در خصوص اتهام جاسوسی و کلاهبرداری و قاچاق تجهیزات و وسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، گناهکار شناخته شده است.

این مطلب را گلف دیلی نیوز به نقل از اسناد دادگاه اعلام کرده است.

روزنامه الاتحاد وابسته به دولت ابوظبی نیز در گزارشی به این مساله اشاره کرده است. دادگاه تجدیدنظر فدرال مستقر در ابوظبی نیز این شهروند ایرانی را در خصوص آسیب وارد کردن به روابط بین امارات و ایالات متحده از طریق وارد کردن تجهیزاتی از آمریکا و قاچاق آن به ایران، گناهکار و مجرم شناخته است.

این روزنامه افزود: این تازه ترین پرونده در امارات متحده عربی در خصوص دست داشتن افراد در قاچاق یا جاسوسی برای ایران بوده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد